Framtiden

Tillbaka

Yalla Hjällbo – nu satsar vi på kvinnors egenföretagande

I dagarna togs ett första steg mot mer sysselsättning i Hjällbo när föreningen ABC, ABF och Poseidon gemensamt stiftade föreningen Yalla Hjällbo. Målet är att skapa både jobb, självförtroende och ekonomisk självständighet för långtidsarbetslösa kvinnor i området.

– Det här är så kul för Göteborg och Hjällbo. Konceptet har tidigare testats framgångsrikt på andra håll och äntligen är vi igång i Hjällbo också, säger Amir Sadayo, verksamhetsledare Arabiska Bokstavcentret i Hjällbo.

Konceptet baseras på Yalla Trappan, som ursprungligen startade i Rosengård i Malmö. Metoden bygger på att kvinnor själva driver verksamhet inom kompetensområden de har med sig från tidigare. Yalla Hjällbo vänder sig till långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund, en grupp där arbetslösheten idag är hög och där trösklarna in till arbetsmarknaden behöver kapas.

– Om man inte har en utbildning och erfarenhet från arbetslivet kan steget till ett första jobb kännas långt. I Yalla Hjällbo kommer vi att bygga på den kunskap kvinnor redan har, varför inte ta betalt för det man kan och känner sig trygg i? Exakt vilka arbetstillfällen det blir får vi se när vi kommit vidare, kanske en foodtruck, samarbeten med andra företag eller en mobil syateljé, säger Heléne Blennermark Zendegani, affärsutvecklare med fokus på integration på Poseidon.

Samverkan mellan tre parter

Bakom föreningen Yalla Hjällbo står föreningen ABC (Arabiska bokstavscentret), ABF, samt allmännyttiga Bostads AB Poseidon. Målet är att gemensamt driva verksamheten under ett startskede och att den på sikt ska kunna stå på egna ben som ett självförsörjande kooperativ.

De tre parterna bidrar på olika sätt i nystiftade Yalla Hjällbo. Poseidon finansierar inledningsvis en verksamhetsutvecklare med uppdrag att utveckla verksamheten. Genom ABF finns tillgång till erfarenhet och utbildning och föreningen Arabiska Bokstavscentret bidrar med en etablerad utbildningsverksamhet och ett gott kontaktnät i Hjällbo.

– Glädjande och äntligen, nu hoppas vi att vi kan ge människor jobb och framtidstro genom vårt engagemang för de som har allra svårast på arbetsmarknaden, säger Conny Pettersson, chef ABF Göteborg, som själv var med och bildade Yalla Trappan i Rosengård.

Nu startar jobbet

I onsdags togs första steget mot fler arbetstillfällen i Hjällbo när föreningen officiellt stiftades. Nu startar rekryteringen av en verksamhetsansvarig med uppdrag att driva Yalla Hjällbo vidare.

– Från tidigare projekt vet vi att det finns många kvinnor i Hjällbo som inget hellre vill än att få ett jobb, men man har svårt att få in en fot och hindras ofta av dåligt självförtroende och krav på utbildning. Med lite stöd i startskedet för att få in rätt uppdrag och samarbetsparters är jag övertygad om att det här är en affärsidé med många vinnare, säger Heléne Blennermark Zendegani.

Om Yalla Trappan

Konceptet Yalla Trappan kommer från Rosengård i Malmö, där man sedan 2009 arbetat framgångsrikt med modellen i form av kvinnokooperativ och socialt företag. Idag sysselsätter Yalla Trappan i Malmö över 30 kvinnor och tar även emot praktikanter inom tre verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice

Yalla är arabiska och betyder ”skynda” eller ”kom igen”.

Yalla Hjällbo är en ideell förening med ABC, ABF och Poseidon som parter. Målet är att öka sysselsättningen bland långtidsarbetslösa kvinnor i Hjällbo, att bidra till ett jämlikt Göteborg och att höja deltagarnas yrkes- och kompetensnivå genom utbildning.

Om parterna

Arabiska Bokstavscentret (ABC) är en förening med fokus på social-, studie- samt kulturverksamhet. Föreningen har sedan 20 år tillbaka en bred verksamhet i Hjällbo, där man i samverkan med andra organisationer arbetar för att bygga nätverk och arrangera föreläsningar, studiecirklar med mera.

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges största studieförbund. ABF Göteborg genomför årligen ca 4 500 studiecirklar och cirka 3 500 kulturarrangemang, föreläsningar och stadsvandringar. Dotterbolaget ABF Vux genomför vuxenutbildning på uppdrag av Göteborgs stad, med introduktionskurser och gymnasiestudier i kombination med yrkesutbildningar.

Bostads AB Poseidon är ett allmännyttigt bostadsbolag och äger och förvaltar samtliga hyresrätter i Hjällbo. Hjällbo är ett av våra utvecklingsområden, där vi driver ett långsiktigt arbete för att stärka utvecklingen. Arbetet sker i samverkan med flera andra aktörer och omfattar en bredd av åtgärder inom områdena trygghet, boinflytande, sysselsättning och stadsutveckling.

För mer information, kontakta gärna:

Heléne Blennermark Zendegani, affärsutvecklare integration, Bostads AB Poseidon
Tel: 031-332 11 86
Mail: helene.b.zendegani@poseidon.goteborg.se

Amir Sadayo, verksamhetsledare Arabiska Bokstavscentret
Tel: 031- 46 15 10
Mail: info@arabiskaabc.com

Conny Pettersson, chef ABF Göteborg
Tel: 0702-476 476
Mail: conny.pettersson@abf.se