Framtiden

Tillbaka

Jobbsatsning i Hjällbo med många vinnare

Hjärta för Hjällbo – så heter Poseidons senaste satsning för att skapa fler arbetstillfällen i Hjällbo. Under april gjorde fyra kvinnor från området sina första riktiga arbetsdagar i projektet efter många år i Sverige.
– Det är många grannar och kompisar som frågar hur jag fick jobb och som också vill vara med, berättar Hawalul Elmi Mohamed stolt.

Det är ett glatt gäng som möter upp på Bergsgårdsgärdet. Alla är kvinnor från Hjällbo, som efter lång tid i arbetslöshet fått jobb som lokalvårdare i området.

– Vi började med att storstäda hela området och vi har fått många positiva kommentarer från hyresgäster som frågar om vi ska fortsätta att städa här, konstaterar Esma Aksüngür.

Att ha kollegor, komma hemifrån på dagarna och få en lön i slutet av månaden är det bästa med att ha jobb, enligt kvinnorna. Dessutom har de fått många positiva reaktioner. Från sina barn, hyresgäster, men även SVT som uppmärksammade satsningen redan första arbetsdagen.

– Det här är nästa steg i vårt arbete för fler jobb i Hjällbo. Vi har tidigare anställt nyanlända i ett projekt för att sköta städning med resultatet att kundnöjdheten och tryggheten ökade rejält, konstaterar Heléne Blennermark Zendegani, affärsutvecklare för integration i Hjällbo.

– Nu tar vi ett steg till och anställer fyra kvinnliga hyresgäster från området. De får en avtalsenlig lön och en ekonomisk självständighet. Och inte minst blir de goda förebilder – för sina barn, grannar och andra i området. Nu planerar vi vidare för hur vi kan skapa varaktiga anställningar för de här kvinnorna och fler Hjällbo-bor. Där kommer nystartade Yalla Hjällbo att bli en viktig pusselbit, berättar Heléne.

För Hawalul har det faktum att jobbet finns i området varit viktigt för att våga ta steget till arbetsmarknaden.

– Innan jag började här funderade jag mycket på hur det skulle funka för mig att jobba som ensamstående mamma. Men det går bra. Jag är mycket gladare nu! Mina barn frågar när jag får första lönen och undrar om de får cyklar till sommaren, skrattar hon.

Om Hjärta för Hjällbo

Hjärta för Hjällbo är ett sysselsättningsprojekt som syftar till att ge jobb, erfarenhet och självförtroende för människor med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden. Förutom de fyra kvinnliga lokalvårdarna har ytterligare fyra personer fått jobb i projektet.

Jobben är så kallade nystartsjobb, där deltagarna får avtalsenlig lön under en projekttid på ett år. Poseidon står för anställningen och får bidrag till en del av lönen.

Poseidon äger och förvaltar samtliga hyresrätter i Hjällbo. Hjällbo är ett av våra utvecklingsområden, där vi driver ett långsiktigt arbete för att stärka utvecklingen. Arbetet sker i samverkan med flera andra aktörer och omfattar en bredd av åtgärder inom områdena trygghet, boinflytande, sysselsättning och stadsutveckling.

För mer information, kontakta gärna:

Heléne Blennermark Zendegani, affärsutvecklare integration, Bostads AB Poseidon
Tel: 031-332 11 86
Mail: helene.b.zendegani@poseidon.goteborg.se

Svante Lahti, distriktschef Hjällbo, Bostads AB Poseidon
Tel: 031-332 15 55
Mail: svante.lahti@poseidon.goteborg.se