Framtiden

Tillbaka

Tellusgatan är årets renoveringsprojekt

Familjebostäders renovering av Tellusgatan i Bergsjön vann på onsdagen priset som årets renoveringsprojekt under SABOs Fastighetsdagar i Skövde. Dessutom fick vår renovering av Skäpplandsgatan ett fint hedersomnämnande.

På Tellusgatan i Bergsjön har vi under flera år renoverat 169 lägenheter i etapper. Ett stort och ganska slitet hus har nu totalrenoverats och hela området har fått ett lyft. Dialogen med hyresgästerna började med dörrknackning i hela området. Hyresgästdialogen har präglat hela renoveringen.

– Det här är så roligt för oss och Bergsjön. Det är många som har bidragit till det nya Tellusgatan och vi möter hela tiden hyresgäster som är stolta över sina nya lägenheter, säger Sara Hamon, Fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder.

Efter noggrann dialog med hyresgästerna och tekniska undersökningar landade renoveringen i bland annat nya fasader, tillgänglighetsanpassningar, nya entréer, stambyte med nya och större badrum, ny belysning, nya kök, energibesparande åtgärder och en ny utemiljö i anslutning till fastigheten. Renoveringen har gjorts etappvis och därför har det varit tydligt med vad som är nytt och gammalt. Nu är allt nytt och hyresgästerna har flyttat in.

På Skäpplandsgatan i Högsbo har Familjebostäder renoverat med tillgänglighetsperspektiv i fokus, med bland annat lägre trösklar och breddade balkongdörrar. Dialog med hyresgäster och många intressanta tillval har varit framgångsfaktorer samtidigt som det har varit viktigt att bevara och förstärka husens 60-talskaraktär.

Vill du veta mer, kontakta gärna Sara Hamon, Fastighetsutvceklingschef på Familjebostäder 0761183582 sara.hamon@familjebostader.se

SABO är Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags bransch- och intresseorganisation.