Framtiden

Tillbaka

​Elever och konstnärer skapar konst i Haga

I höst invigs Hagavågen, en skulptural installation i sex delar som är tänkt att användas såväl som scen, podium, talarstol eller bara som gemensam plats att umgås på. Verkets utformning och placering har arbetats fram med hjälp av elever på Hagaskolan i Göteborg.

Bakom konstverket står de sörmlandsbaserade konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören som arbetar med deltagarbaserad konst. Den här gången har de arbetat nära barnen i åk 2-5 på Hagaskolan. Barnen har vid ett antal workshops diskuterat fritt om sina tankar kring konstverkets utformning, färgval och placering. Alla beslut har fattats genom en demokratisk process där skolans elever har fått vara med och göra sin röst hörd.

Vi pratade med fyra elever på Hagaskolan om processen bakom Hagavågen och vad som varit viktigt för dem i arbetet med Hagas nya landmärke.

– Vi skulle alla komma på ord som vi kände passade i Haga, säger Charlie Parkrud, elev i klass 4E på Hagaskolan. Vi kom på många ord och meningar som vi arbetade vidare med. Två av orden som vi fastnade för var våga och yttrandefrihet.

Elevernas arbete tog sedan konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören med sig i sitt skapande och under vintern arbetades Hagavågen fram utefter elevernas tankar och idéer. Dessutom har en specialskriven visa komponerats utifrån elevernas arbete. Visan heter ”Vädjan till yttrandefriheten” och handlar om vad som saknas i yttrandefriheten och vilket ansvar som kommer med den. Musiken är komponerad av Magnus Holmén och den blir en del av konstverket. Noterna och texten, som till stor del bygger på texter som skrivits av Hagaskolans elever, trycks på Hagavågens trappa i ett halkskyddsmaterial.

Barn i de lägre årskurserna på Hagaskolan har jobbat på liknande sätt kring konstverkets färgsättning och när resultatet presenterades för barnen blev alla överraskade och glada.

– Det är kul med så mycket färg. Haga är lite grått annars och Hagavågen kommer verkligen att sticka ut på Pehr Erikssons Plats, anser Julia Green i klass 5E.

Konstnärerna har hittills samarbetat med omkring 300 barn, ungdomar och vuxna i Haga och de har genom dessa samarbeten undersökt hur platsen bättre kan rustas för sin roll som stadsrum och mötesplats.

Eleverna ser nu fram emot att se det färdiga resultatet. Nyfikenheten är stor och alla fyra är överens om att Hagavågen blir ett lyft för Haga. Även om några av de elever som varit med i dialogarbetet kring konstverket byter skola efter sommaren så säger de att de tänker komma tillbaks till Haga vid invigningen till hösten. Simon Tanggaard är en av dem som lovar att vara med på avtäckandet av konstverket.

– Det skall bli roligt att se hur det blir. Vi har ju röstat om vart konstverket skall stå och det är spännande att se om det blir som på bilderna. Vi skall också sjunga ”Vädjan till yttrandefriheten” som skrivits just för Hagavågen, berättar Simon.

Vad är Torguppdraget?

GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorg i Göteborg. Vi arbetar dagligen för att torgen ska vara en plats där du vill handla, mötas och umgås.

Vi har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande för alla göteborgare. Vi kommer göra allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumentréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 23 torg och drygt 60 olika projekt. Besök vår hemsida och följ oss på Facebook och Instagram för att se hur vi ger ännu mer omtanke till göteborgarnas torg. Följ oss på #torguppdraget och på www.hagashopping.se

För vidare information, kontakta:

För konstupphandlingen och konstens innehåll: Andreas Roth/Göteborg Konst, tel: 031-368 3262

För detaljerad beskrivning av konstverket: Signe Johannessen och Erik Rören/konstnärer, tel: 070-877 63 85

För Hagaskolans arbete: Sara Lundborg sara.lundborg@majornalinne.goteborg.se

För Torguppdraget: Jonas Hernstig/GöteborgsLokaler tel: 031- 335 01 31

För Haga som handelsplats: Hanna Gahnström/GöteborgsLokaler, tel: 031-335 01 28