Framtiden

Tillbaka

Framtiden Byggutveckling får klartecken för 600 bostäder

Framtidenkoncernens styrelse har idag tagit investeringsbeslut om Fjällbo Park i östra Göteborg och Mandolingatan i Västra Frölunda.

I Fjällbo Park i östra Göteborg planeras för 75 hyresrätter där Framtiden Byggutveckling optimerat projektet för att söka det statliga investeringsstödet. Byggstart planeras till våren 2019 och Familjebostäder kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna. På Mandolingatan i Västra Frölunda planeras för ca 530 hyresrätter i fem olika etapper. Byggstarter för de olika etapperna är inplanerade under 2019.

”Fantastiskt roligt med ett rejält tillskott hyresrätter i olika delar av Göteborg för att bidra till minskad bostadsbrist för göteborgarna”, säger Anna Nordén, tf VD på Framtiden Byggutveckling.

Mandolingatan är ett projekt i BoStad2021 som arbetar med parallella processer för att få fram 7000 extra bostäder till 2021. Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna.

För mer information, kontakta:
Anna Nordén, tf VD Framtiden Byggutveckling, anna.norden@framtiden.se
Tel nr 0730-33 33 91