Framtiden

Tillbaka

Stenåldersinstallation firas i Bergsjön – invigning 7 september

Vid Siriusgatans fotbollsplan finns en plats som är en 4000 år gammal hällkista. En forntida grav som är gjord av stående stenar med ett tak. Många har nog sett stenhögen men inte funderat över vad det är. Efter att hällkistan ingått i ett forskningsprojekt aktiveras den nu som en mötesplats för de som bor i området och ett uteklassrum för skolklasser.

Fredag 7 september kl 12.30-14 invigs Hällkistan med att 150 skolbarn kommer tågande spelande på instrumentet Kazoo. Projektledaren hälsar välkommen och stadsdelsdirektören klipper band innan berättaren Ulf Ärnström tar vid. Hiphoptjejer från tjejkollektivet Gangshebang avslutar med musikunderhållning. Mammaforum serverar kaffe och det finns glass till barnen.

– Den arkeologiska lite bortglömda platsen i bostadsområdet har fått ny gestaltning tack vare ett stort samarbetsprojekt, med interaktiv skyltning, en scen, uteklassrum och utställning. Till glädje för de som bor här och många andra, säger Annika Berntsson, boendeutvecklare på Familjebostäder.

Projektet bakom omvandlingen heter ”Här bor jag – 4000 år på Siriusgatan” och har genomförts inom EU-projektet NEARCH som är kopplat till Centrum för kritiska kulturarvsstudier på institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

– Forskningsfrågan i projektet har varit hur vi kan använda kulturarv för att skapa bättre utomhusmiljöer. Barnens perspektiv har varit i fokus och jag har samarbetat med den närbelägna skolan, berättar projektledaren och arkeologen Anita Synnestvedt vid Göteborgs universitet.

Program
– Musiktåg med elever från Gärdsmosseskolan
– Välkomsttal av projektledare Anita Synnestvedt
– Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg, klipper band
– Muntlig berättelse av Ulf Ärnström
– Livemusik med Gangshebang
– Avslutning med glass till barnen, Mammaforum Bergsjön serverar kaffe
– Visning av installationen

Omvandlingen är ett samarbete mellan Familjebostäder, Göteborgs Universitet och Park och naturförvaltningen under Europaåret för Kulturarv. Hällkistan är belyst under kvällstid och runt omkring har äppelträd och vårlökar planterats. Platsen har formgivits tillsammans med Liljewall arkitekter. Skyltningen är interaktiv och kommer bland annat att vara kopplad till Wikipedia.

Vill du veta mer, kontakta gärna Annika Berntsson, boendeutvecklare på Familjebostäder 0730333389 annika.berntsson@familjebostader.se