Framtiden

Tillbaka

​GöteborgsLokaler bygger en 17 meter bred trappa vid Kortedala Torg

Inom kort inleds bygget av en helt ny trappa vid Kortedala Torg. Syftet är att öppna upp och underlätta för besökare till stadsdelsförvaltningens kontor vid Förstamajgatan 2 samt skapa en tryggare atmosfär kring torget som finns i anslutning till byggnaden. Ombyggnaden är en del av Torguppdraget.

I dagarna fick GöteborgsLokaler bygglov samt startbesked för den planerade trappan vid Kortedala Torg. Den breda trappan ersätter den befintliga spiraltrappan och binder samman gatuplanet med Förstamajgatan 2A och 2B. Samtidigt öppnas platsen framför stadsdelshuset upp för att ge ett ljusare och mer välkomnande intryck.

Inledningsvis koncentreras bygget till parkeringshuset under Förstamajgatan 2, där smidesarbeten skall förbereda för det fortsatta konstruktionsarbetet. Till en början kommer besökare till torget inte märka av byggnationen. Samtidigt konstrueras en ny utrymningstrappa invändigt i parkeringshuset. När de invändiga arbetena är klara rivs den befintliga spiraltrappan för att ge plats åt den nya trappan.

Kortedalas nyaste trappa byggs i vinkel, vilket innebär att den ansluter både mot Tideräkningsgatan, spårvagnshållplatsen samt Förstamajgatan.

– Trappan blir ett lyft för Kortedala Torg, säger Robert Hörnquist, VD på GöteborgsLokaler. Den nya, öppna ytan ökar tryggheten på torget samtidigt som den underlättar för besökare till stadsdelshuset.

Hela bygget av den nya trappan sker inom ramen för Torguppdraget som syftar till att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande för alla göteborgare.

Entreprenör för projektet är Ivar Kjellberg Byggnads AB och hela projektet beräknas vara klart under våren 2019.

I samband med bygget av den nya trappan bygger även Trafikkontoret om den intilliggande spårvagnshållplatsen Förstamajgatan. Detta genom att tillföra en tillgänglighetsanpassad gångväg samt ett nytt övergångställe i anslutning till gångvägen.

– Tillgänglighet och trygga miljöer är högt prioriterad hos våra medborgare och detta projekt där GöteborgsLokaler och Trafikkontoret har samverkat ser vi ger ett väldigt gott resultat för våra invånare, säger stadsdelsdirektör i Östra Göteborg Gitte Caous.

Vad är Torguppdraget?

GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorg i Göteborg. Vi arbetar dagligen för att torgen ska vara en plats där du vill handla, mötas och umgås.

Vi har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande för alla göteborgare. Vi kommer göra allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumentréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 23 torg och drygt 60 olika projekt. Besök vår hemsida och följ oss på Facebook och Instagram för att se hur vi ger ännu mer omtanke till göteborgarnas torg. #torguppdraget

För vidare information, kontakta:

För Kortedala Torg: Gunilla Karlsson, GöteborgsLokaler. Tel: 031-335 01 17

För bygget av trappan: Niklas Wrennmark, projektledare Projektpunkten. Tel: 0707-32 15 75

För stadsdelen: Gitte Caous, stadsdelsdirektör Östra Göteborg. Tel. 031-365 40 10

För Torguppdraget: Pia Johnson, GöteborgsLokaler. Tel: 031- 335 01 20