Framtiden

Tillbaka

Poseidons 9 000 träd jobbar i det tysta för göteborgarna

– Med programvaran iTree som idag släpps i Sverige kan vi kvantifiera nyttan våra träd gör ekologiskt och ekonomiskt i staden. Ju större kronor träden har, desto mer gott gör de, berättar Ivana Rydén på bostadsföretaget Poseidon som redan samlat in data för 1 000 av bolagets 9 000 träd.

– Vi vet att träden gör jättestor nytta för människors hälsa och världens ekosystem. Det iTree klargör är de ekologiska och ekonomiska besparingarna som trädens funktion medför. Förutom att trädens kronor binder  koldioxid, dammpartiklar och andra föroreningar, så jämnar träden ut temperaturen i hus och förhindrar översvämning eftersom regnvatten sugs upp av rötterna och stannar kvar i trädets krona, berättar Ivana Rydén som är utemiljöcontroller på Bostads AB Poseidon.

Jämte Poseidon samlar nu Sveriges lantbruksuniversitet och ett flertal kommuner, andra bostadsföretag, svenska kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag in information om träd i vårt land. I Göteborg kommer inventeringar utföras av bland andra Park och Natur, som ska inventera slumpmässigt utplacerade provytor av träd i staden, samt Poseidons systerbolag Familjebostäder.

– Vi på Poseidon är igång bra och kommer att inventera alla våra träd. Redan 2006 till 2007 gjorde vi en sådan inventering och nu lägger vi till parametrar för att kunna göra de viktiga beräkningarna i iTree. Det ska bli spännande att få veta i siffror vilka besparingar inte minst våra väletablerade träd, med stora rotsystem och bladverk, gör för våra hus och hyresgästers hälsa, säger Ivana Rydén.

Sedan programvaran iTree lanserades i USA för tolv år sedan har städer runt om i världen använt verktyget för att räkna ut värdet av de ekosystemtjänster som träd ger, och hur mycket det är värt i kronor och ören. Idag släpptes programvaran för användning i Sverige och övriga Europa.

Vill du veta mer om Bostads AB Poseidons arbete med iTree, kontakta Poseidons utemiljöcontroller Ivana Rydén på ivana.rydén@poseidon.goteborg.se eller 031-332 10 66.

Läs mer om iTree på https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/8/itree/