Framtiden

Tillbaka

Silver till Selma stad

GöteborgsLokaler har valt att certifiera stadsdelshuset i Selma stad med Miljöbyggnad Silver, en tydlig markering att fastighetsägaren GöteborgsLokaler bedriver ett engagerat miljöarbete och en omsorg för de som ska besöka och arbeta i byggnaden.

Certifieringen, som utförs av Sweden Green Building Council, har föregåtts av ett ambitiöst och motiverat arbete av fastighetsägaren, projektörer och byggare under resans gång.

För Miljöbyggnad Silver krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. En certifierad byggnad har extra god komfort inomhus under alla årstider och temperaturväxlingar, dagsljuset kontrolleras på alla arbetsplatser och skall vara bättre än tillräckligt, ljudmiljön i fastigheten är noggrant beräknad, risk för fukt- eller vattenläckor är minimal, eventuellt markradon kan inte sprida sig inte i huset och ventilationssystemet ger extra hög luftkvalitet. Allt byggnadsmaterialet är noga kontrollerat med hänsyn till miljöpåverkan och har en hög kvalité och som fastighetsägare skall vi få en kontrollerad och låg energianvändning.

Hur fungerar certifieringen Miljöbyggnad?

En byggnad kan bli certifierad som Miljöbyggnad efter att en oberoende kontroll och besiktning är gjord. Kriterierna omfattar inomhus­miljö, materialval och energianvändning. Byggnaden kan få betyget: Brons, Silver och Guld. Sedan följs granskningen upp. Byggnaden kontrolleras ännu en gång två år efter att den tagits i bruk för att säkerställa att den lever upp till certifieringskraven. Detta är unikt jämfört med andra certifieringssystem.

Stadsdelshuset beräknas vara färdigställt sommaren 2019.

Kontaktpersoner:

Om byggnaden Jonas Lissel, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler, 031-335 01 25

Om miljöcertifieringen Karin Ahlström Ullbro, Kvalitets- och hållbarhetsansvarig GöteborgsLokaler Tel: 031-335 01 11

Läs mer om Selma stad: http://www.selmastad.se/

Läs mer om Miljöcertifiering miljöbyggnad: https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad