Framtiden

Tillbaka

Poseidon inför rökfria lägenheter

Från den 1 december 2018 hyrs alla lägenheter hos Poseidon, Göteborgs största hyresvärd, ut som rökfria. Samtidigt förtydligas hyresgästens ansvar att inte störa grannen vid balkongrökning.

– Fler miljöer runt oss blir rökfria och det egna hemmet är en av de zoner där man fortfarande inte har rätt att vistas helt rökfritt. Många hyresgäster vänder sig till oss för att de besväras av rök i sina hem och vi tycker det är dags att flytta fram positionerna för rätten att kunna utnyttja hela sin lägenhet – även balkongen – utan att utsättas för tobaksrök, säger Göran Leander, chef Affärsutveckling och kommunikation på Poseidon.

Den nya regeln innebär att rökförbud råder inomhus i alla lägenheter, där kontrakts skrivs från den 1 december 2018. Tillträdande hyresgäster skriver på ett tillägg till kontraktet, där rökförbudet tydliggörs.

På balkonger och uteplatser är det även i framtiden tillåtet att röka, men alla nyinflyttade hyresgäster får en tydlig information om vad som gäller vid balkongrökning.

– I Hyreslagen står tydligt att man som hyresgäst har ansvar att se till att omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Det tolkar vi som att det är ok att röka på balkongen, bara så länge grannen inte störs av tobaksröken.

– Självklart är rökare även i framtiden välkomna att bo hos Poseidon, men vi vill tydliggöra ansvaret alla har att inte skada sin lägenhet eller utsätta grannen för tobaksrök, säger Göran Leander.

Möjlighet att bo helt rökfritt – om grannarna vill

Poseidon har under åren tagit flera steg i riktning mot rökfria boendemiljöer. Sedan 2015 hyrs all nyproduktion ut som rökfri, då gäller rökförbudet även balkonger och uteplatser.

I somras tillfrågades alla nuvarande hyresgäster om de ville göra den egna uppgången helt rökfri, det vill säga att lägenheter, balkonger, uteplatser och området kring entrén blir rökfria. Förfrågan väckte stort intresse, men eftersom konceptet byggde på att alla i en uppgång måste vara överens, blev resultatet bara ett 40-tal rökfria uppgångar.

Erbjudandet om att göra uppgångar helt rökfria även i det befintliga beståndet kvarstår dock för Poseidons hyresgäster. De grannar som är överens kan fortsatt anmäla intresse för det till Poseidon.

– Det är ett sätt för oss att erbjuda våra hyresgäster inflytande över sin boendemiljö, säger Göran Leander.

För mer information, kontakta gärna:

Göran Leander, chef Affärsutveckling och Kommunikation, Bostads AB Poseidon
Tel: 031-332 11 88
Mail: goran.leander@poseidon.goteborg.se