Framtiden

Tillbaka

Hyresgäster väljer konstnärlig utsmyckning i Bergsjön

På Tellusgatan i Bergsjön har Familjebostäder under flera år renoverat 169 lägenheter. Ett stort och ganska slitet hus har totalrenoverats och hela området har fått ett lyft. Dialogen med hyresgästerna började med dörrknackning i hela området och hyresgästdialogen har präglat hela renoveringen.

Nu är hela huset fyllt av gamla och nya hyresgäster och det är dags för inflyttningskalas. Samtidigt med att vi firar renoveringen har alla hyresgäster möjlighet att vara med och bestämma hur entréer och utomhusområdet ska smyckas med konst. Konstprojektet har pågått sedan januari 2017 och grundar sig i dialog med hyresgästerna i området.

– Konstprojektet som kallas Tell Us har utgått från en önskan att involvera så många hyresgäster som möjligt för att skapa något som de tycker om och vill se varje dag. Allt för att tillsammans formulera hur hyresgästerna vill använda enprocentsregeln*, berättar Josephina Wilson, projektutvecklare på Familjebostäder.

Den konstnärliga gestaltningen av Tellusgatan är både en dialogprocess och en fysisk gestaltning. De boende blir på så sätt både medskapare och beställare av konstverken. Utifrån hyresgästernas önskemål utlystes en konstnärstävling som resulterade i ett hundratal ansökningar. En jury bestående av konstkonsulter, Familjebostäder och hyresgäster på Tellusgatan har valt ut de sex bidrag som nu finns att rösta på för alla hyresgäster.

– Tillsammans med tre projektassistenter som bor på Tellusgatan har jag arbetat mot målet att ge platsen en visuell och fysisk identitet med hög konstnärlig verkshöjd som de boende känner personlig anknytning till. Vi har bjudit in alla hyresgäster till knytkalas, workshops och samtal kring vardagsverkligheter och önskningar. Ett omfattande och givande arbete som nu lett fram till att vi har jättefina förslag på konstnärlig utsmyckning både ute och inne för alla hyresgäster att ta ställning till, berättar Ulla Mogren, konstnärlig ledare.

Förslagen till konstnärlig utsmyckning visas i en utställning på Tellusgatan 8 och hyresgästerna har kunnat utforska konstidéerna och lägga sin röst under två veckors tid.

Tell Us är ett samarbete mellan hyresgästerna på Tellusgatan, Familjebostäder och konstnären Ulla Mogren/ didis art consulting. Projektassistenterna Nima Farah, Maisa Mannrös och Nor Elhaj som bor på Tellusgatan har bidragit med stort engagemang.

*Enprocentsregeln innebär att cirka en procent av budgeten för ett byggprojekt avsätts till bild- eller formkonstnärlig gestaltning.

Familjebostäders renovering av Tellusgatan i Bergsjön har under 2018 vunnit pris som årets renoveringsprojekt utlyst av SABO.

Vill du veta mer, kontakta gärna Ulla Mogren, konstnärlig ledare 0732480019 ullamogren@yahoo.se och Josephina Wilson, projektutvecklare Familjebostäder 031- 731 56 77 josephina.wilson@familjebostader.se