Framtiden

Tillbaka

Ett steg närmare hundratals hyresrätter på Mandolingatan

Framtiden Byggutveckling har gett Skanska uppdraget att bygga den första etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda. Det ingår i BoStad2021 och kommer att utföras som en totalentreprenad med 104 hyreslägenheter. Byggstarten beräknas till början av2019.

På Mandolingatan i Västra Frölunda planeras för 530 hyresrätter i fem olika etapper. Först ut är kvarter A som blir porten till Mandolingatan från Frölunda Torg med 104 hyreslägenheter. Utformningen är en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler. Kvarteret har en hög grönytefaktor med regnbäddar och grönatak.

”Vi ser fram emot att äntligen få komma igång. Byggnationen på Mandolingatan tillför satsningen BoStad2021 ett stort antal bostäder till göteborgarna”, säger Anna Runesson, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Mandolingatan är ett projekt i satsningen BoStad2021 där man arbetar med parallella processer för att få fram 7 000 extra bostäder till 2021. Det görs i samverkan mellan Göteborgs Stad, kommunala, privata och kooperativa byggaktörer. Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna på Mandolingatan.

”Vi är glada över att få vara med och utveckla området i Västra Frölunda och skapa nya fina bostäder i en attraktiv miljö”, säger Anna Säfwenberg, distriktschef, Skanska Sverige.


För mer information, kontakta:

Anna Runesson, projektledare Framtiden Byggutveckling, 0701-46 96 56