Framtiden

Tillbaka

​​Landshövdingekvarter på Hisingen återfår sin forna glans

När kvarteret Skäppan på Hisingen rustas upp görs det med varsam hand för att ge det stolta landshövdingekvarteret sitt ursprungliga utseende tillbaka. Eternit och plåt på fasaden ersätts med trä i ursprunglig kulör. Tidstypiska detaljer som vattenutkastare, skärmtak och takrosetter bevaras. Allt i nära samråd med antikvarie.

Kvarteret Skäppan vid Kvilletorget har haft flera olika ägare genom åren. Något som satt spår, inte minst i valet av fasadmaterial, som hittills varit en blandning mellan trä, eternit och plåt. Sedan 2008 äger Poseidon hela kvarteret och när det nu rustas upp återfår det gamla landshövdingekvarteret sin forna glans.

 – Kvarteret är verkligen i behov av upprustning och det är kul att vi kan göra det och samtidigt bevara kulturarvet i staden. Det som är positivt är att det inte skett några större renoveringar som förvanskat husen, säger Anders Nilsson, projektchef på Poseidon.

Kvarteret Skäppan ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I arbetet med att återställa kvarteret har Poseidon därför arbetat i nära samråd med byggnadsantikvarie för att bevara så mycket som möjligt och återställa i ursprungligt skick där det går.

Portarna har behållit sin ursprungliga färg genom åren och nya fönster har satts in i gammal stil. Där kraven på bevarande och nya byggregler krockat har man fått hitta smarta lösningar.

 – Vi har fått göra en del avkall på energiisoleringen, eftersom vi ville bevara tegelfasaden mot gatan, konstaterar Anders Nilsson. Utseendet på fönstren är viktigt för helhetsintrycket, samtidigt har dagens fönster andra kvaliteter när det gäller säkerhet och isolering. Lösningen blev att sätta in nya retrofönster i trä, som är aluminiumklädda utvändigt och öppnas utåt, men med en extra barnspärr och med fönsterhakar i gammal stil.

Bevarandekravet omfattar egentligen bara de yttre delarna på huset. Men även invändigt har Poseidon försökt att bevara klassiska detaljer så långt det varit möjligt. Takrosetter, skafferier och spegeldörrar får vara kvar, liksom inredning i trapphusen.


Om kvarteret Skäppan

Omfattar 81 lägenheter på adresserna Brämare- Väderkvarns- Tunnbindare- och Parmmätaregatan vid Kvilletorget. Kvarteret består av åtta byggnader, som historiskt haft olika ägare.

Uppfördes åren 1930-1931. Kvarteret är representativt för de yngre landshövdingehusen med slät, ljust målad panel och sparsamma dekorationer. Bottenvåning i olikfärgat tegel, dekorativa portar, dekormålade passager till gårdarna, vattenutkastare och förträdgårdar är andra detaljer som är tidstypiska för byggnadsstilen.

Kvilletorget var fram till slutet av 1800-talet utgångspunkten för områdets handels- och bostadsetablering. Området pekas därför i sin helhet ut som en värdefull miljö att bevara i Göteborgs Stads bevarandeprogram. Kvarteret Skäppan är ett av de bäst bevarade i området.

Landshövdingehus blev från 1870-talet den vanligaste hustypen i Göteborg. På grund av sin relativt låga byggkostnad och brandskyddsregler blev det en vanlig byggtyp för arbetarbostäder. Fram till 1940-talet var det stadens vanligaste hustyp.

Under ombyggnaden har hyresgäster varit evakuerade till andra bostäder i närområdet. Under 2018 och 2019 flyttar hyresgästerna i kvarteret tillbaka till sina lägenheter. Upprustningen omfattar, förutom fasad, tak och gemensamma ytor, även stammar, ventilation, badrum, kök och ytskikt i lägenheterna. Hyran höjs till i snitt 1 300 kr/kvm och år. Kvarboende hyresgäster får rabatt på hyreshöjningen.