Framtiden

Tillbaka

Vårväderstorget – en ombyggd och uppdaterad 60-åring

Tillsammans har GöteborgsLokaler och Trafikkontoret byggt om Vårväderstorget för ökad tillgänglighet och för att göra det till ett ännu trevligare torg. Och just i år fyller torget också 60 år.

I upprustningen har det tillgänglighetsanpassats med nya ramper, sittplatser, belysning, entréer och markbeläggning. Vi har också tagit hand om de bänkar och papperskorgar som redan fanns på torget.

– Vi har gett bänkar och papperskorgar ett nytt liv genom renovering. Det känns bra och hållbart att ta tillvara bra material som bara behöver lite putsning, säger Charlotta Brandt, centrumutvecklare på GöteborgsLokaler. 


Lättare att ta sig fram

Det blir nu lättare att ta sig fram på Vårväderstorget. Vårväderstorget färdigställdes år 1958 och är byggt i terrassform med tre nivåer med separata torgytor. Den efterlängtade förändringen av torget innebär två nya ramper med en behaglig lutning för att alla enkelt ska kunna sig smidigt mellan nivåerna. Belysning, öppnare ytor och fler valmöjligheter att ta sig fram ska öka tryggheten. Runt ramperna skapas sittplatser för vila och möten. Den södra rampen kommer också kunna användas för framträdanden.

– En gestaltning av den södra delen kommer ske för att binda samman torget med parken och kyrkan nedanför. Platsen kommer att ha bästa solläge med härliga trappsteg där man kommer kunna avnjuta en kaffe medans barnen leker i parken, berättar Emelie Setterberg från Trafikkontoret.

Arbetet har skett i olika etapper (se bifogad bild) och alla butiker har varit öppna som vanligt under hela byggtiden. Nu är det bara lite markarbete kvar på den södra delen av Vårväderstorget. GöteborgsLokalers del är klar och har gjorts inom Torguppdraget (läs mer nedan). Tillsammans har nu GöteborgsLokaler och Trafikkontoret skapat ett stadsrum som är mer tillgängligt för alla och förbättrar vardagen för de boende.


Invigning 6 december

Torsdagen den 6 december kl. 16.00 inviger vi vår uppdaterade 60-åring. Invignings- och födelsedagstalare denna dag blir stadsdelsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj, GöteborgsLokalers ordförande Lage Rahm och Trafiknämndens ordförande, Shahbaz Khan.

Vad är Torguppdraget?

GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorg i Göteborg. Vi arbetar dagligen för att torgen ska vara en plats där göteborgaren vill handla, mötas och umgås.

Vi har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande. Vi har gjort allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumentréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 22 torg. Besök vår hemsida och följ oss på Facebook och Instagram för att se hur vi ger ännu mer omtanke till göteborgarnas torg. #torguppdraget

Kontaktpersoner:

För Vårväderstorget som handelsplats: Charlotta Brandt, GöteborgsLokaler 031-335 01 79

För ombyggnation av Vårväderstorget: Emelie Setterberg, Trafikkontoret 031-368 25 29

För Torguppdraget: Pia Johnson, GöteborgsLokaler, 031-335 01 20

Högupplöst skiss-bild finns att ladda ned från GöteborgsLokalers bildbank.