Framtiden

Tillbaka

Nu har detaljplanen för Fjällbo park vunnit laga kraft

Nu har detaljplanen för området Fjällbo park vunnit laga kraft och Egnahemsbolaget tar nästa steg i projekteringen av 75-80 hållbara, prisvärda och moderna bostadsrättslägenheter i det natursköna parkområdet i Utby.

Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att vi är ett steg närmare produktionsstart av bostäder i Fjällbo park. Vår upphandling av entreprenör ligger ute nu och ambitionen är att i partnering tillsammans med vinnaren åstadkomma riktigt fina och prisvärda bostäder, säger Mikael Dolietis, vd på Egnahemsbolaget.

Fjällbo park är som namnet antyder en naturnära parkmiljö som ligger vid foten av det mäktiga Fjällboberget, gränsande till Fjällbo ängar och med grannområdena Kviberg, Gamlestan och Munkebäck i närheten. Här började de första villorna byggas runt 1910 och genom åren har både radhus och flerfamiljshus tillkommit. Området omfattas idag av kommunens bevarandeprogram och har ett stort social- och byggnadshistoriskt värde. 

Parkområdet omgärdas av ståtliga lindträd och det intilliggande naturområdet kryllar av naturstigar, små grottor och inte mindre än 180 klättringsleder med varierande svårighetsgrad. En fem kilometer lång led binder samman Fjällbo med naturen i Bergsjön.

Egnahemsbolaget planerar att bygga 75-80 bostadsrättslägenheter i olika storlekar i Fjällbo park. Säljstart går av stapeln under 2019 och inflyttning sker i etapper med start 2020 och 2021.

Är du intresserad av vårt projekt och vill göra en intresseanmälan, läs mer här.