Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen antar utmaningen – fossilfri allmännytta 2030

Framtidenkoncernen har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är högt satt – senast år 2030 ska allmännyttan vara fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre.

SABO, allmännyttans branschorganisation, lanserade nyligen Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop med syfte att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till FNs klimatmål. Med ambitiösa mål, samverkan och ett aktivt erfarenhetsutbyte är målsättningen att driva på klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Framtidenkoncernen förvaltar drygt 72 000 bostäder i Göteborg och är därmed Sveriges största allmännytta. Att gå med i initiativet var en självklarhet, berättar Ulf Östermark, Forsknings- och Utvecklingschef inom Framtidenkoncernen:

“Framtidens dotterbolag har under lång tid tillhört ledarna i Sverige på att sänka energianvändningen i bostäderna. Eftersom vi börjar på en redan låg nivå blir det en stor utmaning för oss att reducera 30 procent till, men det är en utmaning vi tar på största allvar och kommer att jobba hårt med.”

Enligt Anders Nordstrand, VD på SABO, är det både självklart och angeläget att allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan.

“Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.”


Mer information:

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här 

Kontaktperson:

Ulf Östermark, Forsknings- och Utvecklingschef, Framtidenkoncernen
Tel: 031-773 83 41

E-post: ulf.ostermark@framtiden.se