Framtiden

Tillbaka

Tryggare Gårdsten tack vare gemensamma satsningar

Polisen i nordöstra Göteborg kommer från och med 1 mars 2019 inte längre klassa stadsdelen Gårdsten som ett särskilt utsatt område.

Polisen i nordöstra Göteborg har under vintern tagit fram en ny lokal lägesbild över stadsdelen Gårdsten och kan konstatera att Gårdsten inte längre ska anses som ett särskilt utsatt område.

– Det senaste två åren har brottsligheten gått ner drygt 20 procent i Gårdsten. Bland annat har den otillåtna påverkan mot polis nästan helt upphört. Samarbetet mellan Polisen och Gårdstensbostäder gällande trygghetsfrågor har utvecklats, säger Ulf Merlander, polisintendent, Storgöteborg nordost.

– Polisen i nordöstra Göteborg kommer från och med 1 mars inte längre klassa stadsdelen Gårdsten som ett särskilt utsatt område. Vi kommer att fortsätta och arbeta tillsammans med Gårdstensbostäder för att förbättra tryggheten ytterligare i stadsdelen, säger Ulf Merlander.

Satsningarna på bostadsbyggandet med blandade boendeformer och en tydlig vision och framtidstro, som finns i Gårdsten är troligen bidragande orsaker till den positiva utvecklingen.

– Vi har ett uppdrag inom Framtidenkoncernen att bygga bostadsrätter och äganderätter i våra ytterområden i Göteborg för att skapa blandade boendeformer. Vi har redan byggt fyra etapper i Gårdsten och är nu på gång med vårt femte byggprojekt som blir bostadsrätter på Saffransgatan i nordöstra Gårdsten, säger Mikael Dolitetis, vd Egnahemsbolaget.

Att den så kallade Gårdstensmodellen givit resultat som Gårdstensbostäder arbetat efter sedan 1997 stärker området ytterligare och ger förhoppningar för andra särskilt utsatta områden.

– Det är otroligt viktigt att jobba konsekvent och långsiktigt när man ska vända en stadsdel. Några av framgångsfaktorerna är att bolaget sitter mitt i stadsdelen, arbetar konsekvent med trygghetsarbete på olika sätt, skapar arbetstillfällen och skapar aktiviteter för barn, unga, föräldrar och äldre, säger Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder, som varit med sedan bolaget bildades 1997.

Den upplevda tryggheten hos bolagets hyresgäster har fått mycket bra betyg i 2018 års undersökning som görs i samarbete med företaget Aktivbo.

– Resultatet som vi fick i november 2018 var fantastiskt bra. Betyget som mäts på oss som fastighetsägare kallas Serviceindex. Det betyget gick från 78,5 % till 81 %. I det betyget ingår bland annat Trygghetsindex och det steg från 76,2 % till 79,1 %, vilket är det högsta betyget någonsin, säger Michael Pirosanto.

——————–

För mer information kontakta

Ulf Merlander, Polisen telefon: 0730-56 87 09

Mikael Dolietis, Egnahemsbolaget Telefon: 031-707 70 02 eller via mail mikael.dolietis@egnahemsbolaget.se

Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder telefon: 031-332 60 18 eller via mail gbg@gardstensbostader.se.