Framtiden

Tillbaka

Snart är alla inflyttade i Örgryte Torp

I veckorna välkomnar Bostads AB Poseidon de allra sista familjerna till Göteborgs nya, mixade område Örgryte Torp intill Delsjön. – Vi är stolta över att ha fått bygga områdets hyresrätter, säger distriktschef Annicka Thorin.

När Poseidons sista hushåll flyttar in är samtliga 567 hem i det populära området bebodda. Poseidon har byggt 219 hyresrätter, områdets BMSS-boende samt förskola med fyra avdelningar. I övrigt består den nya boplatsen mitt emellan naturen och Göteborgs citypuls av 48 radhus med äganderätt och 300 bostadsrätter.

– Vi på Poseidon har byggt i två etapper, intill slottet med inflyttning juli 2017 samt mot skogsbrynet längst från vägen. Som jag ser det ligger båda våra fastigheter i områdets absoluta pool position. Det är naturligtvis jätteroligt att kunna erbjuda det till dem som hyr och inte köper, de tio hushållen med särskilt stöd, barnen på förskolan och Örgryte/Härlanda SDN, menar distriktschef Annicka Thorin från Poseidon.

Byggprojektet för sista etappen är nu helt överlämnat av Poseidons projektchef Thomas Svensson till bolagets förvaltning.

– Förvaltningen har såklart varit involverad aktivt och kontinuerligt under hela byggprocessen. Områdets husvärd Lennart Johansson kommer nu att ha sitt kontor i en av områdets fastigheter, så att hyresgästerna blir servade smidigt från där de bor, berättar Thomas Svensson.

Poseidons sista inflyttningar innebär de sista för hela området Örgryte Torp, vars byggnation pågått sedan 2014 i ett samverkansprojekt mellan byggherrarna HSB, Bonava, Skanska och Bostads AB Poseidon samt med Älvstranden Utveckling som marksäljare och koordinator.

– Samverkansprojektet har löpt på oerhört smidigt från start till mål med bra personer i alla led. Från vårt håll är jag imponerad av kompetensen hos såväl arkitekt, projektchefer, driftteam, totalentreprenören Serneke och uthyrningen. Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att stå för områdets hyresrätter, säger Annicka Thorin.

Örgryte Torps samtliga fastigheter är uppförda med naturen som utgångspunkt i gestaltningen. I andra etappens fastigheter tar sedumtaken samt så kallade raingardens som anlagts mellan husen hand om dagvattnetPoseidons hus har tegelfasader och är färgsatta på utvalda delar med höstglödens/våreldens färger som utgångspunkt. De röda, gröna och gula färgerna från den tåliga, långblommande blomman fungerar som arkitektonisk detalj och vägledande signalfärg på de olika husens entréer, trapphus, balkonger samt i parkeringsgaraget.

En stor andel av Poseidons 219 nya hyresgäster i Örgryte Torp är bolagets hyresgäster sedan tidigare. Deras gamla lägenheter har efter avflyttning lämnats över till och hyrts ut av Boplats.