Framtiden

Tillbaka

Klart med ny entreprenör för hyresrätter på Mandolingatan

Framtiden Byggutveckling har gett Veidekke uppdraget att bygga den andra etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda. Det ingår i BoStad2021 och kommer att utföras som en totalentreprenad med 130 hyreslägenheter. Byggstarten beräknas till våren 2019.

Entreprenören för andra etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda med totalt 530 planerade hyresrätter i fem etapper är nu klar. Det blir Veidekke som på uppdrag av Framtiden Byggutveckling bygger kvarter EF. Etappen omfattar fyra nya flerbostadshus med 130 hyreslägenheter och två verksamhetslokaler i entréplan. I kvarteret byggs även ett parkeringsgarage i sju våningar ovan mark med drygt 350 parkeringsplatser.

”Veidekke är ny som entreprenör hos oss och vi ser fram emot att arbeta med dem i ett upplägg där vi gemensamt skapar ett kostnadseffektivt projekt”, säger Anna Runesson, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Mandolingatan är ett projekt i satsningen BoStad2021 där man arbetar med parallella processer för att få fram 7 000 extra bostäder till 2021. Det görs i samverkan mellan Göteborgs Stad, kommunala, privata och kooperativa byggaktörer. Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna på Mandolingatan.

”Vi är väldigt glada och stolta över att Framtiden Byggutveckling valde oss för uppdraget och att de uppskattar vårt involverande arbetssätt för bästa samverkan. När vi tar tillvara på allas kunskap och erfarenhet kan vi bygga säkert med högsta kvalitet och ökad lönsamhet”, säger Mattias Bylerius, arbetschef på Veidekke Bygg Väst.


För mer information, kontakta:
Anna Runesson, projektledare Framtiden Byggutveckling, 0701-46 96 56
Mattias Bylerius, arbetschef Veidekke Bygg Väst, tel. 0761-26 40 26