Framtiden

Tillbaka

Tuve Bygg bygger för Framtiden Byggutveckling på Beväringsgatan

Framtiden Byggutveckling har gett Tuve Bygg uppdraget att bygga 250 hyresrätter i ett unikt utformat hus på Beväringsgatan i Kviberg. Det kommer att utföras som en totalentreprenad och byggstarten beräknas till våren 2019.

Tuve Bygg har fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling att bygga 250 hyresrätter i Kviberg. Huset blir terrasserat med fem till sexton våningar och byggs i vinkel. Det spännande taket kan bland annat nyttjas för solceller och i bottenplan planeras för verksamhetslokaler som skapar liv och rörelse kring huset. Det storskaliga Kvibergshuset bredvid kommer nu att få sällskap av en byggnad som väcker uppmärksamhet.

”Tillsammans med Tuve Bygg bygger vi 250 hyresrätter i Kviberg, och skapar nya tidsavtryck i ett modernt storskaligt bostadshus med en spännande och originell lösning av taket. Ett hus som kommer att väcka uppmärksamhet”, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna på Beväringsgatan.

”Det är med stolthet vi på Tuve Bygg tar oss an detta spektakulära projekt ihop med Framtiden Byggutveckling. Kvibergshuset, som när det är färdigställt kommer att bli ett nytt landmärke i orådet, med sin utmanande och spännande arkitektur.” – säger Per-Anders Björk, Arbetschef Tuve Bygg.


För mer information, kontakta:
Mattias Ström, projektchef Framtiden Byggutveckling, 0739-88 91 65
Per-Anders Björk, arbetschef Tuve Bygg, 0701-85 15 76