Framtiden

Tillbaka

Ny milstolpe för samhällsbygget Gårdsten!

Som första området i Sverige lyfts Gårdsten från och med mars månad bort från polisens lista över särskilt utsatta områden, men Gårdstensbostäder nöjer sig inte med det, utan satsar ytterligare och bygger nytt i Gårdstens Centrum. Som ett led i en långsiktig hållbar utveckling av Gårdsten har styrelsen för Framtidenkoncernen tagit beslut, fredag 8/2, om en av de viktigaste investeringarna i Gårdstens historia.

Vid Gårdstensbostäders bildande 1997 fick bolaget ett tydligt uppdrag, vänd utvecklingen i Gårdsten. Sedan dess har Gårdstensbostäder bl.a. skapat över 3 000 arbetstillfällen och antalet företag som är etablerade i Gårdsten har ökat från 8 till över 50. Den nu aktuella investeringen handlar i korthet om att Gårdstensbostäder säljer en byggrätt för parkering samt förvärvar tre fastigheter med kommersiellt innehåll, kontorsbyggrätt samt restaurangbyggrätt av Serneke Group.

– Det är oerhört viktigt att vi fortsätter och driver den positiva utvecklingen av Gårdsten. Helheten av investeringarna ger oss en möjlighet att stärka och levandegöra Gårdstens Centrum på lång sikt, där vi fortsätter vara en aktör som bidrar till en levande blandstad med en modern centrumutveckling, säger Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder

Att investera i nyproduktion i stadens ytterområden har sina utmaningar, och det är först på lång sikt som koncernen bedömer att koncernens avkastningskrav kommer uppnås. Gårdstensbostäders tidigare investeringar visar tydligt att långsiktighet i detta område är lönsamt. Under bolagets 21 åriga historia har fastighetsvärdet gått från 150 mkr till 1,8 miljarder.

– Framtidenkoncernens omfattande investering på centrumutveckling sker mot bakgrund av att befolkningen i Gårdsten till 2025 väntas ha ökat från 9 500 till 13 000 invånare, vilket betyder växande underlag för lokal handel och förbättrade kommunikationer. Sakta men säkert ser vi hur en livskraftig blandstad växer fram. Gårdstensbostäders historia visar tydligt att vi är en långsiktig aktör som tar ansvar, förvaltar och agerar affärsmässigt. Vi vet att till skillnad från projekt kan samhällsbygge aldrig vara kortsiktigt, säger Mohamed Hama Ali, styrelseordförande Gårdstensbostäder.

——————-

För ytterligare information:

Michael Pirosanto, Vd Gårdstensbostäder tel: 031–332 60 18

Mohamed Hama Ali, Styrelseordförande Gårdstensbostäder. Tel: 031–773 75 54