Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget söker ny talang via nationellt traineeprogram

Bostadsbolaget letar nu nationellt efter en trainee till tjänsten som marknadskommunikatör. Det är genom SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och dess traineeprogram som den nya talangen ska hittas.

–Genom det här traineeprogrammet vill vi hitta en marknadskommunikatör som brinner för bostadsbranschen men också specifikt för allmännyttan. Som kommunalt bostadsföretag har vi ett samhällsuppdrag och därför är det viktigt att hitta rätt person, säger Catarina Hagwall, chef för Marknad & Kommunikation på Bostadsbolaget.

Programmet Allmännyttans Trainee ger unga, framtida nyckelpersoner en god introduktion till branschen och erbjuder ett stort nätverk, en god verksamhetsförståelse och personlig utveckling. I år söker traineeprogrammet 15 deltagare till allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet.

Ansökningsperioden är 28 februari – 28 mars och programmet startar hösten 2019 och pågår i ett år.

Fakta Allmännyttans Trainee
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, står bakom traineeprogrammet som pågår under ett år. Deltagarna anställs på ett av SABOs drygt 300 medlemsföretag för en specifik tjänst och har sin hemvist där hela året. I programmet ingår fem gemensamma utbildningsmoduler och med traineer från alla delar av landet. Utbildningen innehåller även uppgifter och uppföljningssamtal med närmsta chef. Drygt 130 personer har sedan starten 2006 genomgått Allmännyttans Trainee.

Kontakt på Bostadsbolaget:
Catarina Hagwall, chef för Marknad & Kommunikation på Bostadsbolaget i Göteborg
Telefon: 031-731 50 43
Mejladress: cataringa.hagwall@bostadsbolaget.se