Framtiden

Tillbaka

Uthyrningsstart för stadens första hyresrätter i BoStad2021

– Idag drar vi igång uthyrningen av de första hyresrätterna inom ramen för BoStad2021. Ett fantastiskt nyproduktionsprojekt med kulörer och formspråk som smälter väl in i den k-märkta 50-talsbebyggelsen uppe i Kortedala, säger Johannes Wallgren som är distriktschef på Bostads AB Poseidon.

På Adventsvägen i Kortedala står nu det första av tre punkthus med totalt 125 lägenheter klart för uthyrning. Med det blir de första hyresrätterna, med inflyttning i juni, tillgängliga i BoStad2021, en del av Jubileumssatsningen.

– Vi börjar med att erbjuda det första husets hyresrätter till våra nuvarande hyresgäster via vår interna Omflyttningsplats, de lägenheter som återstår läggs efter cirka en vecka ut på Boplats. Efter sommaren går sedan uthyrningen igång för de återstående två husen med inflyttning innan jul, berättar Patrik Johansson som är ansvarig uthyrare för projektet på Poseidon.

Det nya byggprojektet i Kortedala håller en hög svansföring med sitt genomtänkta färg- och formspråk. Entréerna blir inbjudande, balkongräckena flirtar öppet med 50-talet och miljöhusen får sedumtak och fasader i tre nyanser av grönt. I området tillförs gemensamma uteplatser med fasta bord och stolar samt grill- och lekytor.

– Det är alltid en resa att genomföra ett nyproduktionsprojekt och det är många som ansträngt sig för att få till en bra boendemiljö för dem som flyttar in. Det här blir Framtidenkoncernens första leverans inom stadens satsning Bostad2021 och ett projekt som kompletterar närområdet väl, säger Erik Falk som projektleder byggnationen från Framtiden Byggutveckling.

– Vår nya fastighet på Adventsvägen blir ett viktigt och bra tillskott till Kortedala som stadsdel, säger distriktschef Johannes Wallgren.

I juli 2017 blev Adventsvägen det första byggprojektet inom BoStad2021 som beviljades bygglov. Nu blir dess lägenheter de första som börjar hyras ut.Fakta om BoStad2021 och Adventsvägen

Poseidons nybyggnation på Adventsvägen är ett jubileumsprojekt i BoStad2021 – ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7 000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Läs mer om Adventsvägen samt Poseidons övriga nyproduktionsprojekt på poseidonbygger.se