Framtiden

Tillbaka

Ny hyra för Sveriges största allmännytta

Framtidenkoncernens förvaltande dotterbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon har efter koncerngemensamma förhandlingar nu tecknat överenskommelser med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en genomsnittlig hyreshöjning på 2,4 procent från och med den 1:e april 2019, efter beslut i tvistelösningsorganet Hyresmarknadskommittén. Höjningen kommer att fördelas i intervallet 0 – 4,8 %.

Höjningen täcker inte bolagens ökade kostnader. Bolagens ursprungliga yrkande speglar det behov som finns i de förvaltande bolagen för att kunna utföra sina uppdrag.

För ytterligare information kontakta:
Eva Paulson, Hyresmarknadsansvarig Förvaltnings AB Framtiden 031-773 75 67
Ann Törnblom, Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden 0725-00 15 35