Framtiden

Tillbaka

Bostadsbolaget sammanfattar 2018

Förvärv av Friskväderstorget, 299 nya lägenheter för uthyrning och en omsättning på drygt 1,7 miljarder – så sammanfattar Bostadsbolaget sitt ekonomiska verksamhetsår. Att öka tryggheten har stort fokus i Bostadsbolagets servicearbete.

– Genom förvärvet av den sista delen av Friskväderstorget får vi möjlighet att ta ett samlat grepp och utveckla torget, som är en strategiskt viktig plats i Norra Biskopsgården. Det var ett viktigt steg i arbetet för en hållbar utveckling i stadsdelen, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.

Stabil ekonomi
Bostadsbolaget, inklusive sina tre kommanditbolag, har fastigheter över hela Göteborg och fastigheternas marknadsvärde uppgår till 31 205 miljoner kronor. År 2018 omsatte Bostadsbolaget 1 764 miljoner kronor vilket är 37 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna, inklusive nyproduktion uppgick till 961 miljoner kronor och årsresultat till 97 miljoner kronor.

Uthyrning igång och flera byggstarter
Under 2018 startade uthyrningen av 299 nya lägenheter – i Kortedala, Askimsviken och Tuve. Här har det inte byggts nya hyresrätter på många år och intresset för de moderna, tillgänglighetsanpassade lägenheterna har varit stort. Under året påbörjades också byggandet av ytterligare 233 lägenheter med olika uthyrningsstarter under 2019. Dessa hus ligger i Tynnered, Järnbrott och Guldheden.
Bostadsbolagskoncernen äger och förvaltar nu 24 284 hyresrätter.

Trygghet i fokus
Bostadsbolaget arbetar långsiktigt och strategiskt med socialt ansvarstagande. Att bidra till en jämlik stad är ett av bolagets uppdrag och under 2018 har framförallt ökad trygghet varit i fokus. Det handlar både om lokala åtgärder, som byte till modernare låssystem och låsning av gårdar, och koncernövergripande åtgärder som strategiskt arbete mot olovliga andrahandsuthyrningar genom Störningsjouren. Den största trygghetssatsningen under året har vi genomfört gemensamt med våra systerbolag inom Framtidenkoncernen – rekrytering och anställning av Trygghetsvärdar.

Trygghetsvärdarna finns på plats i våra utvecklingsområden – för Bostadsbolagets del i Hammarkullen och Norra Biskopsgården – under kvällar och helger. Deras uppgift är att bidra till trygghet och trivsel genom att synas och skapa kontakt med människor som bor i området. 
– Vi har redan sett effekt av denna utökade närvaro i områdena. Vi vet att de är uppskattade av våra hyresgäster. Rollen är fortfarande ny, men det vi sett hittills känns oerhört positivt, säger Kicki Björklund.

www.bostadsbolaget.se finns hela Årsredovisningen för läsning. Hållbarhetsfrågorna redovisas även i år separat i en gemensam hållbarhetsredovisning för hela Framtidenkoncernen. 

Bostadsbolaget 2018 i siffror

– Nettoomsättningen uppgick till 1 764 (1 727) miljoner kr
– Rörelseresultatet uppgick till 441 (344) miljoner kr
– Årets resultat uppgick till 97 (146) miljoner kronor
– Direktavkastning exkl. räntebidrag var 9,4 (8,7) %
– Soliditeten per 31/12 2018 uppgick till 26,2 (25,1) %

För mer information, kontakta ekonomichef Magnus Adamsson eller pressansvarig Malin Pethrus på telefon 031-731 50 00.