Framtiden

Tillbaka

Egnahemsbolaget ger Götenehus uppdraget att bygga radhus i Gårdsten

Egnahemsbolaget har tilldelat Götenehus uppdraget att bygga 38 radhus i bostadsrättsform på Saffransgatan i Gårdsten. Upphandlingen har skett med avrop mot SABOs ramavtal för småhus. Projektet är Egnahemsbolagets andra utvecklingsprojekt på Saffransgatan och kommer att utföras som en totalentreprenad. Byggstarten beräknas till fjärde kvartalet 2019 och inflyttning planeras till hösten 2020.

Upphandling av entreprenör för utveckling av 38 småhus som bostadsrätter på Saffransgatan i norra Gårdsten är nu i mål. Upphandlingen har skett med avrop mot SABOs ramavtalskoncept för småhus. Byggstart planeras till hösten 2019 och projektet beräknas vara färdigbyggt fjärde kvartalet 2020.

”För detta projekt önskade vi en entreprenör med hjärta, som alltid har kunden i fokus och som följer vårt arbetssätt ’Seriositet i alla led’. Valet föll på Götenehus som har erfarenhet av att utveckla områden och som med stort engagemang visar att det går att kombinera väl fungerande bostäder med trevlig arkitektur och god ekonomi”, säger Mikael Granbom, projektledare på Egnahemsbolaget.

”Vi är tacksamma att ha blivit tilldelade detta projekt. Samtidigt är det kul att vår produkt och vårt arbetssätt uppfyller Egnahemsbolagets högt ställda förväntningar. Projektet på Saffransgatan i Gårdsten ger oss också möjlighet att exponera vår leverans på en viktig marknad som Göteborg”, säger Mic Möller, ombud på Götenehus.

Projekt Saffransgatan Radhus är en del i satsningen Bostad2021 där Egnahemsbolaget bygger bostäder i bostadsrättsform. Detta projekt stärker ytterligare Egnahemsbolagets profil som en samhällsbyggare i Göteborgs utvecklingsområden, där vi bygger bostadsrätter och möjliggör bostadsdrömmar i en stadsdel som domineras av hyresrätter.