Framtiden

Tillbaka

Gårdstensbostäder nominerat till GötaPriset

GötaPriset uppmärksammar och belönar Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Syftet är att lyfta fram goda exempel, som bidrar till en bättre verksamhet för det vi satsar gemensamt på välfärd och ett väl fungerande samhälle. I hård konkurrens har Gårdstensbostäder nominerats till att gå vidare och få presentera Gårdstens utveckling från särskilt utsatt till särskilt uppskattat område på Kvalitetsmässan i höst.

– Gårdsten visar att det går att vända utvecklingen i ett problemområde, säger Michael Pirosanto, VD i Gårdstensbostäder. Men tidsavgränsade projekt räcker inte, utan det fordras uthålligt och långsiktigt arbete i samverkan mellan många olika aktörer. Inte minst viktigt för att skapa förändring på riktigt är de boendes inflytande och engagemang.

Eftertraktat område

1 mars i år ströks Gårdsten, som första område i Sverige, från Polisens lista över särskilt utsatta områden. Brottsligheten ligger idag på häften av Göteborgssnittet (63 anmälda brott/tusen invånare jämfört med 136) och brott mot blåljuspersonal har i princip upphört. Det finns fler exempel på varför Gårdsten kommit att bli en förebild för liknande områden i Sverige och utomlands.

Antalet tomma lägenheter är noll – istället är det idag cirka 1 000 sökande till varje ledig lägenhet. Det byggs därför som aldrig förr i Gårdsten. För närvarande pågår byggprojekt med sammanlagt 1 500 nya bostäder i olika upplåtelseformer; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Samtidigt utvecklas området med stadsdelscentrum, butiker, samhällservice och lokalt näringsliv. För 20 år sedan fanns det åtta företag i Gårdsten, nu finns det ett 50-tal.

Prisutdelning på Kvalitetsmässan

Tillsammans med 28 andra nominerade projekt kommer Gårdstensbostäders bidrag att presenteras på Kvalitetsmässan 12-14 november på Svenska Mässan i Göteborg. Detta är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

De nominerade har valts ut bland 383 insända bidrag och förutom äran belönas det vinnande projektet med 100 000 kronor. Vinnaren utses av en jury bestående av Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd för SIQ, Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

GötaPriset har delats ut sedan 1989 och bakom priset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För ytterligare information kontakta:

Maria Swahn, Kvalitetsmässan, 031-708 80 52, maria.swahn@svenskamassan.se

Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder, 031-332 60 00, michael.pirosanto@gardstensbostader.se