Framtiden

Tillbaka

Framtiden Byggutveckling har gett Tornstaden bygguppdrag

Framtiden Byggutveckling har gett Tornstaden uppdraget att bygga den tredje etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda. Det ingår i BoStad2021 och kommer att utföras som en totalentreprenad med 141 hyreslägenheter, BmSS och ett parkeringsgarage i sju våningar. Byggstarten beräknas till sommaren 2019.

Entreprenören för tredje etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda med totalt 530 planerade hyresrätter i fem etapper är nu klar. Det blir Tornstaden som på uppdrag av Framtiden Byggutveckling bygger kvarter BC. Etappen omfattar 141 hyreslägenheter, BmSS och ett parkeringsgarage i sju våningar.

“Tornstaden är ny som entreprenör hos oss och vi ser verkligen fram emot att arbeta med dem i ett upplägg där vi gemensamt strävar efter att höja kvaliteten i projektet med intäkts- och kostnadsoptimering”, säger Anna Runesson, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Mandolingatan är ett projekt i satsningen BoStad2021 där man arbetar med parallella processer för att få fram 7 000 extra bostäder till 2021. Det görs i samverkan mellan Göteborgs Stad, kommunala, privata och kooperativa byggaktörer. Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna på Mandolingatan.

“Vi är glada att vi i stark konkurrens fått förtroendet att genomföra detta projekt för Framtiden Byggutveckling. Det känns mycket stimulerande att tillsammans med dem få genomföra ett välskött projekt som vi båda kan känna stolthet och glädje över. Det känns bra att vi får vara med om att skapa ännu fler hyresrätter för göteborgarna.”, säger Erik Olofsson som är vd på Byggnads AB Tornstaden.

För mer information, kontakta:

Anna Runesson, projektledare Framtiden Byggutveckling, 0701-46 96 56