Framtiden

Tillbaka

Nu inviger vi Göteborgs nyaste konstverk!

Pehr Erikssons Plats i Haga onsdagen den 5 juni kl. 13.00

Den 5 juni kl. 13.00 inviger vi Hagavågen. Till invigningen kommer konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören, alla barn och lärare från Hagaskolan som varit med i arbetet med Hagavågen. GöteborgsLokaler och Göteborg Konst berättar om varför vi ville göra något med Pehr Erikssons Plats och vad det blev.

Kristian Wedel – journalist, författare, GP-kåsör och specialist på Göteborgiana – ger oss historien om platsen vi är på och vem Pehr var. Och vad är egentligen yttrandefrihet? Barnen kommer att inviga Hagavågen med sång och musik då de framför visan ”En vädjan till yttrandefriheten” som också den är en del av konstverket.

Hagavågen är en skulptural installation i sex delar som är tänkt att användas såväl som scen som podium, talarstol eller bara som gemensam plats att umgås på. Bakom Hagavågen står konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören som genom processen med konstverkets utformning arbetat nära med barnen i åk 2-5 på Hagaskolan.

Genom en skulptural installation och en visa utforskar Hagavågen yttrandefrihetens möjligheter, svårigheter och begränsningar samt det offentliga rummets potential som det demokratiska samtalets vardagsrum. Visan är skriven och komponerad av Magnus Holmen utifrån barnens texter.

Hagavågen är således både en hyllning till yttrandefrihetens möjligheter men också en vädjan om att den skall hanteras med varsamhet och på ett respektfullt och inkluderande sätt.

För att skapa en fin plats för konstverket och för att förvandla Pehr Erikssons Plats till en mötesplats, har vi även byggt en sittrappa i vilken konstverket placeras, en ny trappa, monterat belysning, m.m.

Film från monteringen: https://youtu.be/RQhwP0YSHXU

Välkommen!

GöteborgsLokaler, Göteborgs Konst, Trafikkontoret, konstnärerna, lärare och alla barn som varit med.

För mer information, kontakta:

Om konstupphandlingen och konstens innehåll: Sarah Hansson, Göteborg Konst, 0728 – 55 39 78

Om konstverket: Signe Johannessen, konstnär, 0708-776385

Om Hagaskolan: Sara Lundborg, Hagaskolan, 070-4482121

Om Torguppdraget: Pia Johnson, GöteborgsLokaler 031-335 01 20 eller Jonas Hernstig, GöteborgsLokaler 031-335 50 31

Om Haga som handelsplats: Åse Jendman, GöteborgsLokaler, 031-3350127 eller Hanna Blomqvist, GöteborgsLokaler, 031-3350114.

Om ombyggnation av platsen: Emelie Setterberg, Trafikkontoret 070 – 33 777 88

———————————————————————————————————————————

GöteborgsLokaler, som beställt konstverket, är ett kommunalt fastighetsbolag som förvaltar lokalerna och handelsplatsen Haga. Att göra iordning Pehr Erikssons Plats är en del av Torguppdraget som GöteborgsLokaler fått av sin ägare Göteborgs Stad. Läs mer om Torguppdraget på goteborgslokaler.se