Framtiden

Tillbaka

​Ett skepp kommer lastat – med goda grannar!

Grannar som är umgås och är engagerade i sitt område är en överlägsen faktor för att skapa trygghet och trivsel i ett bostadsområde. Och visst kan ett bostadsbolag bidra till fler goda grannar. Poseidon uppmuntrar tillsammans med Hyresgästföreningen sina hyresgäster att umgås via gårdsföreningar. Igår vad det dags för styrelserna i alla 120 föreningar att kasta loss och öka på grannsämjan under Gårdsföreningarnas dag.

Anna Schantz, Sandra Jernmark och Tove Österberg är engagerade i tre olika gårdsföreningar och tycker att konceptet fyller flera funktioner:

– Vi hade aldrig lärt känna våra grannar så fort utan dem. Det är kul att lära känna folk, som man annars inte skulle lära känna och nu umgås vi med olika typer av människor. Det skapar också integration på ett lätt sätt, när vi träffas vid odlingen. Det känns som vi grannar i gårdsföreningen tar ett större ansvar för vårt område, eftersom det har blivit vårt!

Gårdsföreningarnas dag arrangeras varje år som tack för styrelsernas arbete och det engagemang de lägger ner för sina grannar. I år samlades man kring en ångbåtstur i Göteborgs skärgård. Och många tog chansen att lära känna grannar från hela Göteborg.

Med på årets resa fanns även hyresgästen, kocken och klimatkämpen Daniel Oddhammar, som genom Poseidons ”Kokbok för snåljåpar” inspirerat andra att bidra till en bättre miljö genom att minska sitt matsvinn.

Yakup, Sandra, Anna och Mohammedi är engagerade i olika gårdsföreningar och passade på att lära känna fler grannar under dagen.

 

Odla och umgås – vanligaste önskemålen bland grannarna

Idag finns över 120 aktiva gårdsföreningar hos Poseidon. Det allra vanligaste är att samlas kring odling, vilket hälften av gårdsföreningarna ägnar sig åt.

– Vi uppmuntrar alla gårdsföreningar som samlas kring ett gemensamt intresse. Det finns gårdsföreningar som sysslar med allt från drejning till barnverksamhet. Enda kravet är att man har en styrelse på minst tre personer och att föreningen är öppen för alla, berättar Cecilia von Elern från Poseidon.

Gårdsföreningar – en snart 20-årig tradition hos Poseidon

Att skapa trivsamma och trygga områden är ett gemensamt uppdrag för Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag. Med samverkan, bra förvaltning, trygga utemiljöer, säkra lås och belysning når man långt. Men grannar som ser och hör och bryr sig om både varandra och sitt område är förstås en överlägen faktor för både trivsel, trygghet och ett direktinflytande över sitt närområde.

Konceptet med gårdsföreningar startade 2001. För att starta en gårdsförening krävs en styrelse på minst tre personer och en verksamhetsplan. Varje förening får en mindre budget varje år via boinflytandemedel, som tas in via hyran. Projektledare från Poseidon och Hyresgästföreningen stöttar gårdsföreningarna i sitt arbete.

 

Kontaktperson:

Cecilia von Elern, projektledare för Poseidons Gårdsföreningar
Tel: 031-332 11 15

E-post: cecilia.von.elern@poseidon.goteborg.se

Kicki Persson, projektledare Hyresgästföreningen

Tel: 070-699 38 54

E-post: kicki.persson@hyresgastforeningen.se

Läs mer om Daniel Oddhammars och Poseidons ”Kokbok för snåljåpar” här