Framtiden

Tillbaka

Första boendebudgeten i Norden testas i Biskopsgården

Bostadsbolaget provar nu att låta hyresgästerna i Norra Biskopsgården själva bestämma över en del av bolagets budget. Tillsammans har hyresgästerna tagit fram ett antal förslag på vad pengarna kan användas till och nu har de vinnande bidragen röstats fram.

Det blev förslaget ”Läxhjälp för barn och vuxna” som fick flest röster. Idén kommer från Gladys Velarde som länge varit engagerad i området, bland annat i lokala Hyresgästföreningen.
– Det känns jättebra att vi satsar på läxhjälp i området. Både barn och vuxna behöver hjälp, framförallt med språket, säger Gladys.
Ytterligare tre förslag kommer också att genomföras eftersom budgeten som hyresgästerna fått bestämma om ligger på hela 100 000 kronor. Något som också kommer genomföras till hösten är Matträffar, vilket var Bodil Karlssons idé. 
– Vi behöver lära känna varandra bättre i det här området. Genom Matträffarna får vi planera tillsammans, laga mat tillsammans och äta tillsammans, säger Bodil.
Utöver läxhjälp och matlagning kommer det bli en resa till Borås djurpark samt fler öppettider på Bostadsbolagets gemensamhetslokal Orkanen.

Ökad lokal demokrati
Konceptet boendebudget har tidigare provats på olika platser i världen, bland annat i Paris. Bostadsbolaget har fått hjälp av Digidem Lab att designa pilotprojektet som berör 1 700 lägenheter i Norra Biskopsgården. Förslagen ska bidra till sociala aktiviteter och ökad gemenskap och rymmas inom budgeterade 100 000 kronor. Syftet är att öka demokratin och samtidigt främja umgänget mellan grannar.
– Vi vill bidra till att människor får ett större inflytande över sin egen boendemiljö. Det har varit spännande att se vilka olika idéer som tagits fram i processen. Vi har fått in många riktigt bra förslag, säger Hilda Wenander, utvecklingsledare i Norra Biskopsgården som samordnar arbetet från Bostadsbolagets sida.

Personalen stöttar
Digidem Lab har även utbildat områdespersonalen i hur processen ska gå till.
Under april och maj fick alla hyresgäster som ville lämna in förslag på aktiviteter. Enda kraven var att förslaget ska komma många hyresgäster till del och öka gemenskapen, samt att man själv vill delta när aktiviteten ska genomföras.
– Hyresgästerna har fått hjälp av vår personal att sätta en prislapp på sitt förslag och därefter har de olika bidragen hängt uppe offentligt under sommaren. Alla boende i området har sedan kunnat rösta på det de helst vill se genomföras, berättar Hilda Wenander.
Förslagen som gick till omröstning var bland annat Sycafé, Matträffar, Aktivitetsdag, Läger för kvinnor och barn och Läxhjälp för barn och vuxna tillsammans.

Genomförs till hösten
Tisdagen den 3 september presenterades de vinnande förslagen och nu börjar arbetet med att starta igång de fyra olika projekten. De ska nämligen bli verklighet redan under hösten 2019.
– Om pilotprojektet faller väl ut hoppas vi kunna fortsätta arbeta på det här sättet, säger Hilda Wenander.

Kontakt:
– Om boendebudgeten: Hilda Wenander, utvecklingsledare i Norra Biskopsgården, Bostadsbolaget, tel: 031-7315413
– Presskontakt: Malin Pethrus, pressansvarig Bostadsbolaget, tel: 0705-706522