Framtiden

Tillbaka

Nu släpps boken om Örgryte Torp

Bostadsområdet Örgryte Torp är fullt inflyttat och mer än 500 familjer har nu sitt vardagsliv här. Imorgon släpps en bok om platsens intressanta historia, byggprojektet, husen och de som bor där, samt personerna bakom gatunamnen. Projektmedarbetare och områdets alla hushåll är inbjudna.

Älvstranden Utveckling AB, Bonava, Skanska Nya Hem, HSB Göteborg och Bostads AB Poseidon har tillsammans utvecklat och byggt området Örgryte Torp i ett konsortium. Under byggtiden, någon gång under 2018, när byggherrarnas arbetsgrupp träffades föddes idén att tillsammans skriva en bok om platsens intressanta historia, byggprojektet i sig, husen och gatorna. En bok riktad till områdets boende, men som också hade ett allmänintresse såväl i nutid som historiskt, och som var en del av vår Göteborgiana.

Boksläpp torsdag den 19 september, presentation på Bokmässan 28 september

Boken är nu klar, och torsdag den 19 september släpps den vid ett event i Örgryte Torp. Kl. 15-16.30 är projektmedarbetare från stadens förvaltningar och de olika bolagen som planerat och byggt inbjudna. Det blir mingel, lite enkel mat och en presentation av boken kl. 15.30. Därefter, kl. 17-19 hälsar vi alla boende välkomna att hämta ett exemplar. Vi bjuder på glass och umgås. Boken presenteras även under Bokmässan lördag 28 september kl. 15 i förlaget Breakwater Publishings monter B05:02.

Områdets och boken tillkomst

Att det nya området alls kom till beror som så ofta på både aktiva beslut och tillfälligheter. För historien om projektidén, arbetet med detaljplanen och alla formella beslut har vi tagit hjälp av flera personer som arbetade med projektet de första åren. Självklart berättas också om de olika bostadsprojekten, med många bilder.

Platsens historia är spännande, både som boplats sedan länge och som säte för radio- och tv-produktion. Om detta samt kuriosa om alla artister som givit de många nya gatorna namn har göteborgsförfattaren Lars O. Carlsson skrivit. Konsortiets medlemmar har varit aktiva i hela processen av bokens framtagning och byggherrarna har själva skrivit om sina respektive hus och några av dem som flyttat in. Resultatet är en 168 sidor tjock härlig bok om Örgryte torp – där staden möter Delsjön.

För mer information, kontakta 

Mia Olsson Broander, Bostads AB Poseidon
0730-28 68 46, mia.broander@poseidon.goteborg.se

Elisabeth Jansson Forsberg, Älvstranden Utveckling AB
070-621 00 50, elisabeth.forsberg@alvstranden.goteborg.se  

Lars O. Carlsson, Tankeochtext
0706-52 21 36,
tankeochtext@gmail.com