Framtiden

Tillbaka

Gårdsten visar att socialt arbete är god ekonomi

Gårdstensmodellen, som ligger bakom Gårdstens positiva utveckling till eftertraktat bostadsområde, är inte bara en social framgång. Det sociala arbetet har också stärkt den positiva utvecklingen av Gårdstensbostäders balansräkning. Värdet på bolagets fastigheter har sedan starten 1997 ökat från 150 miljoner till omkring två miljarder kronor.

– Ända från början har bolagets uppdrag varit att utveckla Gårdsten i tre dimensioner; socialt, ekologiskt och ekonomiskt, säger Terje Johansson, VD och koncernchef för moderbolaget Framtiden. Vi ser nu tydligt hur uthålligt och målmedvetet arbete ger resultat inom alla dessa områden. Att fastighetsvärdet ökat varje år till dagens nästan två miljarder är ett bevis på att utvecklingen går åt rätt håll. Här finns en stark framtidstro och det byggs som aldrig förr.

Attraktivt för boende och verksamheter

Det finns många förklaringar till den positiva utvecklingen. Det finns inga tomma bostäder längre, det är tvärtom kö till varje ledig lägenhet. Att det blivit alltmer attraktivt att bo i Gårdsten gör området lockande även för företag, med ökade intäkter från lokalhyror som följd. Gårdstensbostäders förvaltningskoncept bygger på starkt inflytande av de boende, omfattande närvaro i området samt nära samarbete med företag och föreningar. Bolagsstyrelsens majoritet utgörs av boende och bolagets medarbetare är på plats för kunderna 365 dagar om året. Det är nytänkande, uthållighet, engagemang, samverkan och medinflytande som utgör själva grunden i Gårdstensmodellen.

Blandstad ger ny byggboom

Att fler vill bo i Gårdsten märks om inte annat på alla byggkranar i området. Nio olika byggherrar planerar och bygger nu 1 500 bostäder i olika boendeformer – radhus, småhus och flerfamiljshus som bostadsrätter och hyresrätter. 2025 räknar man med att befolkningen ökat med 3 500 personer från dagens 9 500. Gårdsten är då en blandstad där gammal och ny bebyggelse blandats för maximal trivsel och trygghet.

– Bygg- och fastighetsbolagen ser att det finns möjligheter här, säger Michael Pirosanto, VD för Gårdstensbostäder. Genom sitt engagemang är de viktiga delar av samhällsbygget Gårdsten.

Även samhällsservicen har utvecklats med bland annat ny vårdcentral. En ny skola håller på att byggas och Gårdstens stadsdelscentrum ska byggas ut.

– Utan ett starkt och uthålligt moderbolag som Framtiden, som stöttat och backat upp, hade denna utveckling inte varit möjlig. Inte heller utan de boendes engagemang och framtidstro samt inte minst viktigt – alla engagerade medarbetares insatser, säger Michael Pirosanto.

För ytterligare information kontakta:

Terje Johansson,VD/Koncernchef Förvaltnings AB Framtiden, 031-719 31 60, terje.johansson@framtiden.se

Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder, 031-332 60 18, michael.pirosanto@gardstensbostader.se