Framtiden

Tillbaka

Handelshuset i Selma stad certifierat med Miljöbyggnad Silver

Tidigare i år blev stadsdelshuset med rum för kultur på Selma Lagerlöfs Torg certifierat med Miljöbyggnad Silver. Vi är nu stolta över att kunna berätta att även vårt nya handelshus i Selma stad erhållit samma certifiering.

GöteborgsLokaler har valt att certifiera det nya handelshuset som innehåller mataffär, butiker och vårdlokaler på Selma Lagerlöfs Torg med Miljöbyggnad Silver. Certifieringen är en prioritering av fastighetsägaren GöteborgsLokaler för att minska klimatpåverkan. Det är samtidigt en omsorg för de som ska besöka och arbeta i byggnaden och även ett sätt att strukturera och kvalitetssäkra arbetet.

Handelshuset är en del av Selma stad, ett utvecklingsprojekt för området kring Selma Lagerlöfs Torg i Backa. Området utvecklas till en händelserik, tät stadsdel med upp till 3000 nya bostäder och ett stadsdelshus som innefattar kulturhus med bibliotek, teater, kulturskola, restaurang och kontorsytor. Även denna byggnad är uppförd av GöteborgsLokaler och den certifierades med Miljöbyggnad Silver 2018.

Jonas Lissel är fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler och den som haft ansvaret för utvecklingen av GöteborgsLokalers fastigheter i Selma stad.

– Det känns viktigt och tryggt att vi kan färdigställa ytterligare en fastighet där vi visar att vi vill göra skillnad för både miljö och framtiden, säger Jonas Lissel.

Miljöbyggnad som är en svensk miljöcertifiering som utförs av Sweden Green Building Council, har föregåtts av ett ambitiöst och motiverat arbete av fastighetsägaren, projektörer och byggare under resans gång. Certifieringen säkerställer en såväl hållbar som hälsosam fastighet med lägre klimatpåverkan och minskad risk då det för Miljöbyggnad Silver krävs mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. En certifierad byggnad har extra god komfort inomhus under alla årstider och temperaturväxlingar. Dagsljuset kontrolleras på flera arbetsplatser och skall vara bättre än tillräckligt. Ljudmiljön i fastigheten är noggrant beräknad och risken för fukt- eller vattenläckor är mycket liten. Eventuellt markradon kan inte sprida sig inte i huset och ventilationssystemet ger extra hög luftkvalitet. Allt byggnadsmaterialet är noga kontrollerat med hänsyn till miljöpåverkan och har en hög kvalité Som fastighetsägare skall GöteborgsLokaler få en kontrollerad och låg energianvändning.

Handelshuset kommer i och med miljöcertifieringen att ingå i en grön obligation som ställs ut av finansavdelningen inom Göteborgs Stad.

Kontaktperson:

Jonas Lissel, Fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler. Tel. 031-335 01 25. jonas.lissel@goteborgslokaler.se