Framtiden

Tillbaka

Första trädflytten för Poseidon

På Zachrissonsgatan vid Munkebäcks torg har Poseidon för första gången flyttat träd för att göra plats för kommande nyproduktion. Tre pelarekar grävdes upp av en specialmaskin och flyttades till nya växtbäddar på framsidan av husen.

 – Våra träd är en värdefull resurs för oss. De renar luft, suger upp vatten, ger skugga, dämpar vind och minskar upplevelsen av buller. Och så är de vackra! Därför gör vi allt vi kan för att ta hand om de drygt 7 000 träd vi har på bästa sätt, berättar Pernilla Deplanck Enerskog, utemiljöcontroller på Poseidon.

Hon och entreprenörerna på plats samlades nyfiket för att se på när specialmaskinen på bara några minuter fick upp den första pelareken ur marken och lyfte bort det nästan sex meter höga trädet till växtbädden.

 – Visst är det häftigt! Just här fanns en möjlighet att flytta träden på ett smidigt sätt, skapa nya växtbäddar, som också bidrar till hantering av dagvatten, och testa en så kallad biokolbädd för första gången, säger Pernilla.

Biokol tillverkas genom att organiskt material, som till exempel trä, hettas upp under syrefattiga förhållanden. Kolet som skapas kan lagra mycket näring, har vattenhållande egenskaper och binder även ämnen som tungmetaller så att de inte sprids vidare.

-Dessutom får trädets rötter bättre plats att breda ut sig i det porösa materialet. Så det ska bli väldigt spännande att se hur pelarekarna trivs här! säger Pernilla.

Läs mer om hur vi tar hand om våra träd