Framtiden

Tillbaka

Gamla inredningsdetaljer får nytt liv när fastigheten på Engelbrektsgatan renoveras

När byggnader rivs eller renoveras slängs ofta befintligt byggmaterial som egentligen går att återanvända. När GöteborgsLokaler nu bygger om en av våra fastigheter satsar vi istället på återbruk av befintliga inredningsdetaljer.

Några exempel på material som kasseras trots att det skulle gå att ta till vara och användas någon annanstans är fasadtegel, armaturer, dörrar eller glaspartier. Därför har GöteborgsLokaler valt att vid renovering av vår fastighet på Engelbrektsgatan 69 göra en inventering tillsammans med Återbruket. De skall se över vilka delar av fastigheten som kan tas till vara och säljas vidare för användning någon annanstans.

Fastighetsförvaltare Krister Andersson på GöteborgsLokaler är den som ansvarar för renoveringen.

– Det är fantastiskt kul att jobba med ett projekt som tar tillvara på material som kan återbrukas. Fastigheten byggdes på mitten av 1960-talet, så mycket av det som återanvänds är många år gammalt, berättar Krister Andersson.

Från detta projekt kommer Återbruket bland annat att ta emot glaspartier, inredning kök och toaletter, möbler, innerdörrar och lite annat material. Direkt återbruk på plats kommer att ske i form av fastighetens teak-fönster i original från 60-talet som kommer att renoveras och helt eller delvis återbrukas i fastigheten.

Fastighet kommer från 2020 och några år framöver få en behövlig ansiktslyftning. Huset byggas på med tre våningar samt en länkbyggnad på två våningar mot Sten Sturegatan.

Kontaktpersoner:

Krister Andersson, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler.
Tel. 031-335 01 09. krister.andersson@goteborgslokaler.se

Karin Ahlström Ullbro, kvalitets- och hållbarhetsansvarig GöteborgsLokaler.
Tel. 031-335 01 11. karin.ahlstrom-ullbro@goteborgslokaler.se