Framtiden

Tillbaka

Rekordnöjda hyresgäster hos Familjebostäder

I höstas frågade vi våra hyresgäster hur nöjda de är med sitt boende och vår service. Nu har vi svaren som berättar att många är mycket nöjda och trivs bra i lägenheten och sitt område. Många är också nöjda med hur vi bemöter och hjälper dem.

En gång om året frågar Familjebostäder hälften av hyresgästerna om alltifrån lägenhetens skick, hur snabbt man får hjälp om man behöver till hur nöjd man är med tvättstugan och utemiljön. I förra årets resultat var det tydligt att hyresgästerna tyckte att trygghet, städning och fastighetsnära
information kunde bli bättre. Enkätsvaren ger oss fakta om vad våra hyresgäster faktiskt tycker och hjälper oss att prioritera var vi ska göra störst insatser.

– Det är verkligen värdefullt att många av våra hyresgäster tar sig tid att ge oss återkoppling. Vi lyssnar och använder deras kommentarer och synpunkter i vår planering, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Familjebostäder.

Årets resultat visar att Familjebostäders hyresgäster är rekordnöjda och ger oss höga betyg för så gott som alla områden. Allra starkast är omdömena för det som kallas serviceindex – att få hjälp när det behövs, bli tagen på allvar, trygghet samt rent och snyggt. Här fick vi ett resultat på 77,9 procent vilket är betydligt högre än förra året. Allra tydligast är ökningen för trygghet och för rent och snyggt. Glädjande nog får vi högst trygghetsbetyg i Bergsjön som är ett av våra prioriterade områden. Av de som fått enkäten har drygt 63 procent valt att svara.

Några exempel på vad vi har förbättrat under året är tydligare information i trapphusen, noggrannare städning och bättre belysning både ute och inne. I Bergsjön har vi anställt trygghetsvärdar som vistas i området och träffar hyresgäster alla eftermiddagar och kvällar både på vardagar och helger. Vi förbättrar tryggheten i källare och andra allmänna utrymmen och ser till att det finns städutrustning i våra tvättstugor.

– Fantastiskt att så många är nöjda och att vi får ett kvitto på att vi jobbar för att våra hyresgäster ska trivas och vara nöjda med sitt boende. Varje liten insats räknas och vi strävar hela tiden efter att förbättra metoder och arbetssätt. Jag är verkligen stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans! Igår firade vi oss själva och varandra med en gemensam Familjebostäderfika och idag tar vi hand om våra hus och hyresgäster igen för att skapa ännu trivsammare livsmiljöer, fortsätter Per-Henrik Hartmann.

Vill du veta mer, kontakta gärna Alan Schürer, chef förvaltningsutveckling på Familjebostäder alan.schurer@familjebostader.se 0707950107

Fakta hyresgästundersökning:
Hyresgästundersökningen genomförs av AktivBo, som samlar in och bearbetar enkäterna statistiskt. Svaren lämnas digitalt eller via brev. Samtliga svar är anonyma och Familjebostäder kan inte se hur någon enskild person har svarat. Eftersom likadana enkäter används av många bostadsföretag kan Familjebostäder jämföra sitt resultat med andra bostadsbolag i Göteborg och Sverige.