Framtiden

Tillbaka

Gårdstensborna – Sveriges mest engagerade hyresgäster? Rekordhög svarsfrekvens i hyresgästenkät.

Ända sedan bolagets start har Gårdstensbostäders hyresgäster varit starkt engagerade i områdets utveckling. Ett kvitto på det är den rekordhöga svarsfrekvensen i den årliga Aktivbo-undersökningen. Hela 72,2 procent av dem som fick enkäten svarade på frågorna – en svarsfrekvens som tillhör de högsta i landet.

– Det är en fantastiskt hög svarsfrekvens, säger Jon Svensson, VD på Aktivbo som genomfört enkäten. Det visar att hyresgästerna är engagerade och bryr sig om utvecklingen i sitt område. Men det är också ett tecken på att de vet att deras åsikter räknas – att deras svar tas på allvar och leder till konkreta åtgärder. Ett gott betyg åt hyresvärden.

Aktivbo genomförs varje år och i undersökningen betygsätter hyresgästerna sin hyresvärd på en rad områden. Det sammanfattas i Serviceindex och Produktindex.

– Ju högre svarsfrekvens desto större säkerhet i undersökningsresultatet, säger Michael Pirosanto, VD på Gårdstensbostäder. Vi kan helt lita på att svaren speglar det verkliga förhållandet.

En förklaring till den höga svarsfrekvensen, enligt Michael Pirosanto, är att bolaget verkligen tar till sig hyresgästernas åsikter.

– Varje huschef får resultatet för just sitt område och börjar analysera svaren i januari för att återkoppla till ”sina” hyresgäster under våren. På så sätt kan de snabbt åtgärda det som hyresgästerna tycker är mindre bra, de boende märker att någon lyssnar på dem och motiveras att svara när enkäten kommer.

Terje Johansson,VD och koncernchef för Framtiden, menar att den höga svarsfrekvensen också är ett tecken på att utvecklingen i Gårdsten fortsätter gå åt rätt håll.

– När människor engagerar sig i sitt bostadsområde och är beredda att ta ansvar, är de också med och bygger ett starkt lokalsamhälle. Den rekordhöga svarsfrekvensen i Gårdsten vittnar om en framtidstro som inspirerar. Med det engagemanget som grund kan vi fortsätta att bygga välfärd med våra hyresgäster i hela Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Terje Johansson,VD/Koncernchef Förvaltnings AB Framtiden, 031-719 31 60, terje.johansson@framtiden.se

Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder, 031-332 60 18, michael.pirosanto@gardstensbostader.se