Framtiden

Tillbaka

Poseidons hyresgäster fortsatt duktiga på att sortera

Efter att ha legat på 19 % utsorterat matavfall i flera år, tog Bostads AB Poseidon hösten 2017 ett oprövat grepp och startade en sopsorteringstävling för hyresgästerna. Utsorteringen av matavfall ökade till 26 % på ett halvår – två år efter tävlingen ser man en för flerbostadshus fortsatt hög sorteringsvilja, med 25 % utsortering 2019.

-Man brukar säga att sorteringskampanjer är färskvara, men två år senare ser vi samma fina sorteringsvilja hos hyresgästerna och fortsätter att jobba för en ökning. 2019 hamnade vi på 25 % utsorterat matavfall. Av allt det våra hyresgäster samlade in under året kan en gasbil köra fyra varv runt jorden, säger Terese Svensson som är kretsloppscontroller på Bostads AB Poseidon.

 

Skapade förståelse bland de 27 000 hushållen

Det Poseidon gjorde 2017 var att dela in sina cirka 60 000 hyresgäster i 74 lag, såg till att bruna påsar fanns för utsortering av matavfall, vägde det månadsvis och gav feedback varje månad i trapphus och på hemsidan hur laget låg till. Parallellt informerade man om varför man ska sortera, och vilken viktig miljöinsats varje hushåll kan göra. Lag som nådde sorteringsmålen ett halvår senare vann pengar att göra något kul och nyttigt för ihop med grannarna.

-Kombinationen av ekonomiskt incitament och förståelse för varför man ska vara en miljöhjälte och sortera var nog det vinnande receptet. Med tävlingen blev vi själva också duktigare på att göra det lätt för hyresgästen att sortera. Glädjande var att vinnarna fanns över precis hela stan – och att det goda beteendet befästs över tid, säger Mia Olsson Broander som är kommunikatör på Poseidon.

Hur försäkra en fortsatt ännu högre utsorteringsvilja?

Någon ny heltäckande sopsorteringskampanj är inte aktuell.

-Vi vill inte trötta ut hyresgästerna med för många projekt. Det vi gör nu är en noga uppföljning på områden där sorteringen av olika anledningar avtar. Vi har ett nära samarbete med Kretslopp och vatten och gör dörrknackningskampanjer ihop med dem i dessa områden. Vi satsar fortsatt på praktiska miljöhus och miljörum, samt att nya hyresgäster i en välkomstkasse får en Kokbok för snåljåpar som vi tog fram i samband med sorteringstävlingen och där vi lär hyresgästerna att snåla för planeten med bra tänk och restmatlagning hemma i sitt eget kök. För ännu bättre än att sortera sina sopor är ju att se till att de inte uppstår alls. Det kommer vi att göra fler projekt kring, säger Terese Svensson.

Fotnot: Procenten avfall baseras på Avfall Sveriges nyckeltal om att varje hushåll har cirka 2,1 kg matavfall per vecka.

Vill du veta mer om Poseidons arbete för att minska sopberget, kontakta:

Terese Svensson,
Kretsloppscontroller, Bostads AB Poseidon
Terese.svensson@poseidon.goteborg.se
Tel 031-332 10 68

Mia Olsson Broander
Kommunikatör, Bostads AB Poseidon
Mia.broander@poseidon.goteborg.se
Tel 031-332 15 51