Framtiden

Tillbaka

Framtiden Byggutveckling har utsett F.B.I TASBUD Sverige AB som utförandeentreprenör på Saffransgatan i Gårdsten

Framtiden Byggutveckling har gett F.B.I TASBUD Sverige AB uppdraget att bygga 42 hyreslägenheter på Saffransgatan i Gårdsten. Det är en del i det stora och viktiga utvecklingsarbetet som pågår i stadsdelen. Lägenheterna, som byggs för seniorer 55+, kommer vara ihopkopplat med ett nybyggt garage och varierar från ettor till treor. Byggstarten beräknas till april 2020 med en första inflyttning under hösten 2021.

F.B.I TASBUD Sverige med säte i Stockholm, som ingår i en internationell grupp, har fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling att bygga 42 hyreslägenheter på Saffransgatan i Gårdsten i en utförandeentreprenad. Huset byggs i fyra våningar i vinkel med tegelfasad och kommer vara ihopkopplat med ett garage med ca 400 platser. Lägenheterna varierar från ettor till treor med tonvikt på tvåor. Bostäderna ligger nära grönområden och Gårdstens Centrum och de flesta lägenheter förses med inglasade balkonger i västerläge. 

Byggnationen är en del i det viktiga utvecklingsarbetet, Vision Gårdsten 2025, som pågår i Gårdsten där stora investeringar görs i byggnation av nya bostäder och verksamheter. Nya lågfartsgator och gångvägar bidrar till ökad rörelse på gator och gångvägar. Tryggheten stärks ytterligare i området genom att fler boende bor nära de allmänna ytorna.

”Det är fantastiskt roligt att få bidra till Gårdstens utveckling med seniorbostäder i området. För första gången sedan 70-talet bygger vi nya hyresrätter för Gårdstensbostäder. Vi ser fram emot att göra det här tillsammans med vår entreprenör F.B.I TASBUD Sverige AB”, säger Henrik Jarledal, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Gårdstensbostäder kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna på Saffransgatan. Byggstart planeras i april 2020 med en första inflyttning under hösten 2021.

”Jag gläds åt att polska byggentreprenörer alltmer etablerar sig i Sverige och i synnerhet Göteborg. F.B.I TASBUD Sverige AB är en väletablerad och professionell totalentreprenör och jag ser fram emot att följa projektet från första spadtag till inflyttning. Lika intressant är det fortsatta utvecklingsarbetet som pågår i stadsdelen Gårdsten”, säger Iwona Jablonowska, Chargé d’affaires ai på Polens ambassad i Stockholm.

För mer information, kontakta:
Henrik Jarledal, projektchef, Framtiden Byggutveckling, 031-773 83 52

Kort fakta
F.B.I TASBUD Sverige AB
Generalentreprenören F.B.I. TASBUD Sverige AB är en erfaren och väletablerad totalentreprenör och kommer från en välkänd polsk kapitalgrupp F.B.I. TASBUD med nära 35 års konstruktionstradition.
www.fbitasbud.pl

Framtiden Byggutveckling AB
Framtiden Byggutveckling AB ingår i Framtidenkoncernen, Sveriges största allmännytta, som är en del av Göteborgs Stad. Framtiden Byggutveckling initierar, utvecklar och producerar bostäder i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget.
www.framtidenbyggutveckling.se 

Vision Gårdsten 2025
I Vision Gårdsten 2025 byggs ca 1 500 nya bostäder i Gårdsten av närmare tio olika byggaktörer. De bygger hyres- och bostadsrätter, olika typer av småhus och verksamheter. Fram till 2025 väntas befolkningen öka med upp till 4 000 personer.
www.gardstensbostader.se