Framtiden

Tillbaka

Framtiden satsar på säkerhet och trygghet

En säker och trygg arbetsmiljö för alla medarbetare är en självklarhet för Framtidenkoncernen. Nu lanserar vi en ny utbildning för att ge alla anställda en stadig grund i bemötande, konflikthantering och säkerhet.

–Att följa arbetsmiljölagstiftningen och andra lagkrav är en självklarhet men det räcker inte för oss. Vi har en högre ambition än så och vill utveckla ett arbetssätt som gör våra medarbetare stolta över och trygga med hur vi arbetar med frågorna. Vi vill vara en förebild för andra arbetsgivare inom området, säger Linda Björk, HR-chef på Framtiden.

Utbildningen ska genomföras av alla medarbetare och består av filmscener som illustrerar situationer som de anställda kan vara med om i sitt arbete. Det handlar bland annat om att möta aggressiva personer, att bli utsatt för hot eller att möta människor med psykisk ohälsa. Varje situation diskuteras sedan av experter inom området för att komma fram till hur den kan hanteras.

–Vi har inom Framtidenkoncernen fina värden när vi frågar våra medarbetare om hur de upplever sin säkerhet och trygghet, där ser vi inga bekymmer. Den här utbildningen är snarare ett sätt för oss att ännu bättre rusta våra medarbetare att bli mer förberedda och veta hur man ska agera i olika situationer, säger Linda Björk.

Utbildningen är resultatet av ett omfattande arbete med fokusgrupper där ett femtiotal medarbetare med olika arbetsuppgifter samlats för att diskutera koncernens arbete för säkerhet och trygghet. Gruppernas uppfattning var att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra men efterfrågade mer kunskap och utbildning med fokus på beteende och bemötande. Det har man valt att ta fasta på i det koncerngemensamma utbildningsprogrammet som under februari sjösätts inom koncernen.

–Det är jätteviktigt att lyfta de här frågorna. Det handlar om att man ska vara förberedd och ha tänkt till innan man eventuellt hamnar i en svår situation, då är chansen att man reagerar på ett bra sätt större. Sedan är det också viktigt att veta vilket stöd man kan få, säger Martin Clasborg, förvaltare på Bostadsbolaget som varit med i koncernens fokusgrupp.

Totalt handlar det om 14 filmscener och intervjuer med medarbetare från bolagen och sammanfattningar som avslutas med ett kunskapstest. Utbildningen är webbaserad vilket gör att varje medarbetare kan bestämma när de vill genomföra den.

–Det känns väldigt roligt att nu kunna lansera den här utbildningen. Vi tror att den kommer bli användbar och öka tryggheten för våra medarbetare inom Framtidenkoncernen, säger Linda Björk.


Vill du veta mer?
Linda Björk, HR-chef Förvaltnings AB Framtiden, linda.bjork@framtiden.se, 031-773 75 66
Roger Edsand, HR-specialist Förvaltnings AB Framtiden, roger.edsand@framtiden.se, 031-718 89 55