Framtiden

Tillbaka

Vad kan 82 betyda? Stolt och ödmjuk.

82 kan vara ett årtal, ett gatunummer eller som för GöteborgsLokaler, resultatet på medarbetarundersökningen. Det är det högsta resultatet av alla de bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad som ingick i undersökningen. Utifrån en hundragradig skala fick bolaget 82 i HållbartMedarbetarIndex (HME) i undersökningen som genomfördes senhösten 2019.

HållbartMedarbetarIndex (HME) är ett index som är indelat i tre olika områden; motivation, styrning och ledarskap. GöteborgsLokaler ökade sina index inom samtliga dessa områden. Bolaget började att mäta HME 2016 och har sedan dess haft en positiv utveckling, från 71 till dagens 82.

Vi pratade med Annelie Nithander som jobbar som centrumutvecklare hos GöteborgsLokaler sedan 2016. Vad tror du att den positiva utvecklingen beror på?

– Göteborg är en spännande stad att arbeta i just nu. Och vi är med både i stort och i smått. Vi har också en kamratlig och välkomnande stämning hos oss. Det är trivsamt och man känner sig hemma, berättar Annelie Nithander.

På frågan varför har bolaget lyckats så bra, berättar Michael Bäckegren, ekonomi- och personalchef och vVD på GöteborgsLokaler, att vi har börjat prata om vår verksamhet och vårt uppdrag att förvalta och utveckla handelsplatser och fastigheter på ett nytt sätt. Vi gör samma som tidigare men känner en kraft i att vi behövs, att vi gör fina insatser och att vi lyfter fram det vi kämpar för. Oh att vi tittar på det vi gör utifrån ett hållbart perspektiv, både i det lilla och i det stora.

– Vi är ödmjuka inför resultatet vi har fått, säger Michael Bäckegren. Många av våra medarbetare tycker det jobb vi gör är väldigt meningsfullt och har en hög motivation.

Michael Bäckegren berättar vidare att bolaget ser det som något positivt att också få med delar som behöver förbättras. Förutom att försöka bibehålla nuvarande nivåer så ser vi att vi skall fortsätta vår dialog med medarbetarna kring vad de behöver för att bättre följa upp mål och aktiviteter.

I GöteborgsLokalers styrelse sitter Arne Heldtander som ordförande. Arne har varit med bolaget i sex år och uttrycker sin stora tillfredsställelse med den utveckling han kunnat se under denna period.

– I grunden tror jag, som Michael, att våra medarbetare ser bolagets huvuduppdrag att utveckla våra torg med en kombination kreativt arbete och sund affärsmässighet som utmanande, spännande och meningsfullt. Ovanpå detta ligger ett lager med stolthet över att bolagets kompetens blir alltmer efterfrågad av ett allt bredare spektrum med kunder. Och sedan, menar jag, att vi har en bolagsledning med ett ovanligt lyhört förhållande till bolagets medarbetare. Då blir utvecklingen av vårt HME inte så överraskande men definitivt inte mindre glädjande för det, säger Arne Heldtander.

__________________________________________________________________________

Frågor och funderingar, kontakta: Michael Bäckegren, vVD och ekonomi- och personalchef, 031-335 01 19, michael.backegren(at)goteborgslokaler.se

___________________________________________________________________________

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts om en webenkät under perioden 25 november till 15 december 2019 av Origo Group. Enkäten skickades ut till drygt 40 000 medarbetare. GöteborgsLokaler hade 84 % svarsfrekvens.

Hållbart medarbetarengagemang, HME, består av frågor kring:

  • Motivation, nivån på medarbetarens engagemang
  • Ledarskap, utvärderar chefens förmåga att skapa försättningar för engagemang hos medarbetaren.
  • Styrning, organisationens förmåga att ta tillvara engagemanget och att skapa förutsättningar för ett ökat engagemang.