Framtiden

Tillbaka

​Victoria Park och Bostads AB Poseidon ingår samverkansavtal för ett tryggare Lövgärdet

Lövgärdet ska strykas från polisens lista över särskilt utsatta områden. Det är en ambition som delas av de båda fastighetsägarna i området – Victoria Park och det kommunala bostadsbolaget Poseidon. Nu har bolagen krokat arm för att jobba mot det gemensamma målet.

 – Vi är mycket glada och stolta över vårt samarbete med Poseidon och Göteborgs Stad. I samverkan kan vi göra större långsiktig skillnad för våra hyresgäster i vårt dagliga arbete att göra Lövgärdet till en ännu bättre plats att leva på, säger Glenn Malmberg, Regionchef för Victoria Park AB.

Victoria Park och Poseidon äger tillsammans 95 % av bostäderna i Lövgärdet. Victoria Park äger
1 248 lägenheter samt Lövgärdet Centrum, Poseidon har ett bestånd på 1 364 lägenheter.

I det avtal som de båda partnerna nu skrivit under lovar man varandra att jobba gemensamt för ett tryggare och mer integrerat Lövgärdet under 2020. Samtidigt öppnar avtalet för ett mer långsiktigt partnerskap.

 – Det pågår redan en hel del i Lövgärdet. Vi samverkar med flera olika parter, det byggs nya bostadsrätter och vi på Poseidon fortsätter att renovera våra hus. Sedan drygt ett år tillbaka finns även vår Trygghetsgrupp närvarande i området på kvällar och helger. Vi är väldigt glada att kunna kroka arm med Victoria Park i det goda arbetet och hitta synergier i vår förvaltning som bidrar till att våra hyresgäster kan känna sig stolta över sitt Lövgärdet, säger Ulf Lindén, chef Förvaltningsutveckling på Poseidon.

De aktiviteter som de båda fastighetsägarna planerar under 2020 är:

  • Att tillsammans med Göteborgs universitet ta fram en behovsanalys för hur tryggheten kan stärkas och problemfaktorer minskas.
  • Utreda möjligheter för gemensamma trygghetsvärdar.
  • Se över utemiljö och belysning för ökad trygghet.
  • Ta fram ett gemensamt koncept för områdesskyltning.
  • Utreda hur torget kan utvecklas
  • Ta fram former för att långsiktigt samarbete.

För mer information, kontakta gärna:

Glenn Malmberg, Regionchef Victoria Park, glenn.malmberg@victoriapark.se

Ulf Lindén, Chef Förvaltningsutveckling, Bostads AB Poseidon, ulf.linden@poseidon.goteborg.se


Kort om Bostads AB Poseidon och Victoria Park:

Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 27 000 lägenheter i Göteborgs kommun och har närmare 60 000 hyresgäster. Det betyder att ungefär var tionde göteborgare bor hos Poseidon. Vi ska erbjuda ett brett utbud av attraktiva och prisvärda bostäder. Som kommunägt bostadsbolag har vi också i uppdrag att stärka och utveckla de olika stadsdelarna till levande och trygga lokalsamhällen.


Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata fastighetsbolag som genom hållbar förvaltning utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. På www.victoriapark.se kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt – som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle – medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.