Framtiden

Tillbaka

​Vi supportar våra lokala hyresgäster i Göteborg

Många näringsidkare upplever just nu sin svåraste tid någonsin. I takt med att antalet kunder minskar på grund av Covid-19 så minskar också intäkterna. Vi på GöteborgsLokaler lägger allt fokus på att supporta och hjälpa våra hyresgäster i den rådande situationen.

Den pågående coronapandemin sätter vårt sätt att leva på stora prov. Vardagliga aktiviteter, som att shoppa och äta lunch på den lokala restaurangen känns inte lika självklara längre. Effekten av denna nya verklighet sätter sina spår hos många småföretagare runt om i landet.

Antalet kunder har minskat markant och många verksamheter upplever att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Det gäller även en stor del av våra hyresgäster. Särskilt bland sällanköpshandel, restauranger och caféer är problemen med minskad kundtillströmning omfattande. GöteborgsLokaler arbetar intensivt med att hantera situationen i hela vår förvaltning som omfattar ca 2 800 hyresavtal.

– Vi hjälper till så långt vi kan, säger Magnus Henriksson, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

Tidigt såg vi att här behöver vi hjälpa utsatta lokalhyresgäster med likviditeten genom anstånd med hyran.

– Redan 18 mars tog GöteborgsLokaler beslut om att vi kan stötta med upp till 3 månaders hyresanstånd från 1 april, till de lokalhyresgäster som ansöker. Vi gör individuella bedömningar av alla ansökningar. De hyresgäster som ansökt om anstånd med hyran har vi i de allra flesta fall beviljat, berättar Robert Hörnquist, VD på GöteborgsLokaler.

Anståndet fungerar så att återbetalningen av det överenskomna anståndet fördelas ut under en längre tid, oktober 2020-september 2021. Och utan ränta. Detta ger de olika verksamheterna en möjlighet att komma på fötter igen, efter denna tuffa tid.

– Vi förstår att det är en tuff situation i nuläget och på detta sätt kan vi hjälpa till, när det kan vara svårt med likviditeten för hyresgästerna, säger Magnus Henriksson.

Ingen kan idag överblicka krisens hela omfattning och längd. Vi följer noga utvecklingen och anpassar oss hela tiden till myndigheternas råd, föreskrifter och beslut. Den 8 april fattade riksdagen beslut om hyresstöd. Vi väntar nu in detaljerna på hur detta skall hanteras.

Support på plats

Alla våra fastighetsförvaltare lägger nu allt mer av sin arbetstid på att lyssna, prata och hjälpa våra lokalhyresgäster. Utöver att hjälpa till med hyran uppskattas de råd och annan stöttning vi kan ge.

Dessutom har GöteborgsLokaler lanserat ett nytt avsnitt på vår hemsida som riktar sig direkt till våra hyresgäster. Här kan handlarna själva ladda ner informationsmaterial för att använda i butik. Vi hänvisar också till olika myndigheters temasidor för åtgärder under Covid-19.

För att supporta stadens lokala handlare lägger vi dessutom mer resurser än någonsin på marknadsföring. Med kampanjen ”Supporta dina Locals” vill vi få kunder att göra sina dagliga inköp hos de lokala handlarna. När det inte är läge att trängas på stormarknaden kan det kanske vara en bättre idé att beställa take away hos den lokala krogen, eller göra de viktigaste inköpen i butiken på torget.

I en tid då många hyresgäster upplever oro och ovisshet försöker vi finnas till hands för att lyssna, hjälpa och supporta så gott vi kan.

Har du frågor? Kontakta då:

Robert Hörnquist, VD GöteborgsLokaler. robert.hornquist@goteborgslokaler.se Tel. 031-335 01 10

Magnus Henriksson, fastighetsförvaltare GöteborgsLokaler. magnus.henriksson@goteborgslokaler.se Tel. 031-335 01 17