Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen rekryterar teknisk chef och kommunikationschef

Framtidenkoncernen rekryterar Dan Sandén som teknisk chef och Erik Zaar som kommunikationschef.

Dan Sandén har lång erfarenhet från bostadsbranschen och allmännyttan, främst som VD för AB Skövdebostäder under många år. Dan Sandén har arbetat nytänkande med nyproduktion och renovering och uppdraget hos Framtidenkoncernen blir bland annat att fokusera på lägre produktionskostnader.

Erik Zaar har en gedigen kommunikations- och ledningsbakgrund, bland annat som kommunikationschef och tf. kommundirektör i Gislaveds kommun, dessförinnan som marknads- och kommunikationschef på Bräcke diakoni. Med erfarenhet från stora förändringsprocesser och varumärkesutveckling kommer Erik Zaar ha en nyckelroll i koncernens strategiska arbete.

– I fokus för koncernens uppdrag står en hög nyproduktionstakt med rimliga hyror, innovativt arbete med varsam renovering och kraftfulla satsningar för att stärka Göteborgs utsatta områden. För att klara uppdraget ska vi genomföra en omfattande förflyttning. Det är därför glädjande att vi nu kan förstärka staben på moderbolaget med Dan Sandén och Erik Zaar, säger Anna-Karin Trixe, stabschef.

– Framtidenkoncernen står inför en spännande utveckling. Vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och bygger idag mer än på flera decennier. Vi räknar med en fortsatt hög produktionstakt med särskilt fokus på låga produktionskostnader. Samtidigt inleder vi nu på allvar vår del i arbetet med att ingen del av Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025, säger Terje Johansson, VD och koncernchef.


För mer information, kontakta:

Anna-Karin Trixe, Stabschef Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 51