Framtiden

Tillbaka

Framtidenkoncernen rekryterar till team för satsning på social hållbarhet

Framtidenkoncernen rekryterar Helene Blomberg som chef boendeutveckling, Annie Hohlfält som utvecklingschef social hållbarhet och Lars Bankvall som chef forskning och utveckling. De kommer att arbeta i team med Sükran Dogan, planeringsledare, med koncernens satsning på social hållbarhet.

Helene Blomberg är utbildad socionom och har lång erfarenhet från både socialtjänst och fastighetsbranschen, senast som bostadssocial chef på Halmstads Fastighets AB. Med erfarenhet från både strategiskt och operativt arbete i utveckling av utsatta stadsdelar kommer Helene Blomberg bidra till att knyta ihop övergripande strategier med koncernens förvaltningsverksamhet.

Annie Hohlfält är nationalekonom med gedigen erfarenhet från komplexa stadsutvecklings- och innovationsprocesser, närmast som enhetschef för innovation och business center, stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen. Annie Hohlfält har ett brett kontaktnät i Göteborg efter arbete bland annat på Stadsbyggnadskontoret och Stadsledningskontoret och uppdraget hos Framtidenkoncernen blir bland annat att möjliggöra resultat genom innovation och processledning.

Lars Bankvall är disputerad inom industriell marknadsföring vid Chalmers Tekniska Högskola och kommer närmast från en tjänst som utvecklingsledare på Centrum för Management i Byggsektorn (CMB). Lars Bankvall har ett brett kontaktnät inom akademi och bransch och kommer att fokusera på frågor kopplat till styrning och uppföljning, samt hur forskning kan användas som stöd för koncernens verksamhetsutveckling.

Sükran Dogan arbetar på Framtiden sedan 2018 och ansvarar för bland annat arbetsmarknadssatsningar och samarbeten med ideell sektor. Sükran har även arbetat på Bostadsbolaget och har dessförinnan lång erfarenhet som egen företagare. I teamet för social hållbarhet kommer Sükran Dogan att bidra med kunskap och kontaktnät inom koncernen och bred kompetens inom samverkan och utveckling.

– I fokus för koncernens uppdrag står kraftfulla satsningar för att stärka Göteborgs utsatta områden. Samtidigt som det mest betydelsefulla arbetet sker lokalt i våra områden så behöver vi jobba tillsammans i koncernen för att kunna genomföra en omfattande förflyttning. Vi har nyligen förstärkt staben på moderbolaget med Dan Sandén som teknisk chef och Erik Zaar som kommunikationschef och det är glädjande att nu även kunna välkomna Helene Blomberg, Annie Hohlfält och Lars Bankvall, säger Anna-Karin Trixe, stabschef.

– Vi inleder nu på allvar vår del i arbetet med att ingen del av Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Det gör vi genom att bygga vidare på de goda insatser och den erfarenhet vi har i koncernen men också genom att tänka nytt. Många behöver bidra i arbetet och en stor del av ansvaret vilar på Framtidenkoncernen, säger Terje Johansson, VD och koncernchef.


För mer information, kontakta:

Anna-Karin Trixe, Stabschef Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 51