Framtiden

Tillbaka

Årets hyra klar för allmännyttan i Göteborg

Från och med den första juli höjs hyran hos Framtidenkoncernens dotterbolag Gårdstensbostäder, Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder.

Efter förhandlingar ledda av Förvaltnings AB Framtiden finns nu en överenskommelse med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en generell höjning på 1,8 procent från den första maj 2020, utifrån beslut i Hyresmarknadskommittén (HMK). Bolagen kommer dock med hänsyn till pandemin införa höjningen från och med den första juli, utan någon retroaktiv hyreshöjning för hyresgästerna.


För ytterligare information kontakta:

Eva Paulson, hyresmarknadschef, Framtiden, 031-773 75 67
Katrin Amgarth, tf pressansvarig, Framtiden, 031-731 67 79