Framtiden

Tillbaka

E-signering för GöteborgsLokalers lokalhyresgäster

Nu kan våra hyresgäster e-signera sina hyresavtal. Detta är ett steg i att digitalisera fler tjänster och underlätta för våra hyresgäster. 

Hur funkar det?

Hyresgästerna får ett mail med avtalet i pdf-format och kan skriva under det med hjälp av bank-id. Istället för att behöva skriva under alla sidorna i ett avtal för hand och lägga brevet på posten, kan hyresgästen nu signera hela avtalet och det skickas tillbaka digitalt till GöteborgsLokaler med på en gång. Hyresgästen får sitt avtal tillsammans med Verifikatet automatiskt via mail när alla parter skrivit under.

– Det blir både mer tidseffektivt, bra ur hållbarhetssynpunkt och smidigare för båda parter, säger Linda Ohlson, hyresekonom hos GöteborgsLokaler.

Genomgång av hyresavtalet – viktigt för en bra dialog

Innan avtalet är klart för signering är det viktigt att vi går igenom avtalet med våra hyresgäster. Det är ett bra sätt för att båda parter skall känna sig trygga med vad som är överenskommet.

– Vi ser att detta är en viktig del i att vi skall lära känna varandra också. Det är då så mycket lättare att ha en dialog under hyrestiden som ibland kan sträcka sig över många, många år, säger Markus Nilsson, förvaltningsassistent hos GöteborgsLokaler.

Linda och Markus har varit projektledare för implementering av e-signering. De berättar att det varit extra bra att få fram funktionen under rådande situation med covid-19-pandemin, då det är viktigt att hålla avstånd.