Framtiden

Tillbaka

Ängsmarker i staden – ett blickfång med flera syften

Har du också märkt att gräset växer högt på allt fler ställen i staden? Har de glömt att klippa, tänker du kanske? Nej, faktum är att det höga gräset fyller flera syften – fler biotoper och mindre buller är några. Och bäst sköts det med hjälp av en gammal trotjänare – lien.

Ansade rabatter och välklippta gräsmattor är vackra att se på. Men en ängsmark har helt andra biologiska värden.

 – Vi har inventerat alla våra grönytor och valt att klassa några av dem som höggräsytor eller ängsmark. I takt med att staden blir tätare är det viktigt att skapa gröna stråk och anlägga biotoper i våra områden där vi skapar rum för annan växtlighet, förklarar Pernilla Enerskog, utemiljöcontroller på Poseidon.

Ängsytorna, som vajar på flera håll mellan Poseidons hus, bidrar till biologisk mångfald eftersom de ger plats för andra växter som pollinerande insekter behöver. Det höga gräset ger även möjlighet för fjärilslarver att övervintra. Och så är det förstås vackert att se på. 

 – Ibland sår vi in ängsblommor som johannesört, klöver och förgätmigej, som trivs bra i ängsmark, men som konkurreras ut av våra gräsmattor, säger Pernilla.

Näringsfattiga ytor som sköts bäst med lien

Ängar är näringsfattiga ytor. En klippt gräsmatta kräver betydligt mer näring och vatten för att överleva och kan tränga undan den mesta växtlighet. Det tar flera år att omvandla en tidigare gräsmatta till en mager ängsyta där gräset inte längre trivs. Och här är lien ett viktigt redskap.

 – När vi slår med lie kan vi låta gräset växa högre mellan gångerna. Sedan låter vi det ligga kvar en vecka eller två för att fröa av sig innan vi räfsar upp det. Det ger en magrare och mer artrik yta, eftersom många växter har svårt att konkurrera med gräs. En vanlig gräsmatta torkar lätt ut en varm sommar. Dessutom tar det tid att klippa dem, vilket i sin tur skapar buller och avgaser i våra bostadsområden. Att slå ytor med lie är både tyst och miljövänligt. Och dessutom är det gratis träning, säger Pernilla.

Rickard Tarlosi, miljövärd på Poseidon, torkar svetten ur pannan och håller med. Flera av Poseidons miljövärdar har tidigare utbildat sig i konsten att slå med lie, men Rickard, som nyligen började på Poseidon, är självlärd.

 – Det går bättre och bättre. Det gäller att jobba med hela kroppen och inte bara ta i med armarna. Med rätt vridning går det fint och är riktigt kul, säger han.

Fördelar med höggräsytor och ängsytor i staden:

  • Skapar rum för fjärilslarver och nyttiga insekter att övervintra.
  • Bidrar till annan typ av växtlighet i bostadsområdena och fler biotoper för pollinerare.
  • Högt gräs kan skapa skydd för fåglar och andra djur.
  • Det är bättre för träden att inte klippa och trimma runt dem, eftersom det kan skada stammarna.


Fler sätt som Poseidon bidrar till biologisk mångfald genom utemiljöerna:

  • Vi uppmuntrar våra hyresgäster att odla på gårdarna och har flera aktiva gårdsföreningar som odlar i pallkragar.
  • Vi har satt upp insektshotell på fler platser.
  • Vi sparar döda träd där vi kan för att skapa rum för insekter. Högar av pinnar kan bli bon för igelkottar.


För mer information, kontakta gärna:

Pernilla Enerskog, utemiljöcontroller Bostads AB Poseidon, 031-332 10 14, pernilla.enerskog@poseidon.goteborg.se