Framtiden

Tillbaka

Tornstaden bygger fler bostäder för Framtiden Byggutveckling

Framtiden Byggutveckling har gett Tornstaden uppdraget att bygga den fjärde etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda. Det ingår i BoStad2021 och utförs som en totalentreprenad med 155 hyreslägenheter i ett slutet kvarter med varierade våningsplan. Byggstarten beräknas till hösten 2020.

På uppdrag av Framtiden Byggutveckling kommer Tornstaden bygga den fjärde etappen, kvarter D, på Mandolingatan i Västra Frölunda med totalt ca 560 planerade hyresrätter. Med start i höst kommer 155 hyreslägenheter byggas i ett slutet kvarter med varierade våningsplan, tegelfasader, sedumtak och en grön gård.

– I sitt anbud för kvarter D lyckades Tornstaden tillskapa fler lägenheter. Anbudsgivarna gavs i anbudsskedet möjligheten att lämna in förslag på alternativa utformningar av projektet, varpå flera alternativ inkom. I den sammanvägda bedömningen var det ett genomtänkt och tydligt förslag i kombination med priset som ledde till att just Tornstaden fick uppdraget. Jag är jättenöjd med resultatet av upphandlingen och framförallt med att vi kan bygga fler lägenheter inom projektet och i Frölunda, säger Anna Runesson, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Mandolingatan är ett projekt i satsningen BoStad2021 och Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna. Tornstaden bygger sedan tidigare kvarter BC på Mandolingatan.

– Vi har idag två hyresrättsprojekt i produktion för Framtiden Byggutveckling i Göteborg och vi är glada att vi fått förnyat förtroende i ytterligare ett projekt på Mandolingatan. Upphandlingsmodellen, där man har fått arbeta fram handlingar utifrån ett antal kravställningar, har möjliggjort att vi kunnat nyttja vår erfarenhet, kompetens och kreativitet för att optimera kvalitet och ekonomi vilket känns mycket bra. Nu ser vi fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Erik Olofsson som är vd för Byggnads AB Tornstaden.


För mer information, kontakta:

Anna Runesson, projektledare Framtiden Byggutveckling, 031-719 31 49